LT EN

Projekto "Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo teisinio reglamentavimo ir praktinio įgyvendinimo Lietuvoje analizė" įgyvendinimas:

Išanalizuoti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo Lietuvoje teisinio reguliavimo algoritmai;  Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas PAV, teritorijų planavimo dokumentuose ir statybos projektuose; PVSV praktinis įgyvendinimas Lietuvoje; PVSV praktinio įgyvendinimo duomenys pagal valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos ir jai pavaldžių įstaigų metines ataskaitas; PVSV praktinio įgyvendinimo duomenys pagal PVS ataskaitų kokybinį vertinimą; PVSV praktinio įgyvendinimo Lietuvoje teisminė praktika; PVSV praktinio įgyvendinimo duomenys pagal anketinės apklausos duomenis.

Paslaugos gavėjas: Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras

Projekto „Sveikatai palankios aplinkos vertinimo ir būsto kokybės tyrimo atlikimas“ įgyvendinimas:

Nustatytos sąsajos tarp būsto kokybės ir sveikatai palankios aplinkos, iškeltos ir su perkančiaja organizacija suderintos hipotezės, pasirinktas ir pagrįstas tyrimo metodas, sudaryta tyrimo schema, gyventojų apklausos klausimynai (sveikatos ir būto vertinimo); atlikta gyventojų apklausa ir būstų patalpų oro kokybės ir mikroklimato laboratoriniai tyrimai su Nacionaline visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija. Sveikatai palankios aplinkos vertinimo ir būsto kokybės tyrimo metu buvo atliktos gyventojų apklausos ir laboratoriniai tyrimai namų ūkiuose, esančiuose trijų kategorijų daugiabučiuose gyvenamuosiuose pastatuose: gyvenamuosiuose neatnaujintuose (nemodernizuotuose) pastatuose, pastatytuose 1960-1975 metais, gyvenamuosiuose pastatuose, pastatytuose 2004 m. ir vėliau; atnaujintuose (modernizuotuose) gyvenamuosiuose pastatuose. Pateikta būsto kokybės ir sveikatos vertinimo tyrimo rezultatų analizė ir interpretacija.

Paslaugos gavėjas: Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Projekto „Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo suinteresuotų dalyvių poreikių ir galimybių nustatymas" įgyvendinimas:

Kad išanalizuoti poveikio visuomenės sveikatai vertinimo suinteresuotų dalyvių Lietuvoje poreikius ir galimybes, išsiaiškinti galimas kliūtis ir prielaidas tolesniam PVSV plėtojimui, buvo parengta poreikių ir galimybių nustatymo metodika bei atliktos suinteresuotų dalyvių grupių diskusijos ir apklausos (150 žm.). Poreikių ir galimybių nustatymo metodikoje buvo apibūdintas ir pagrįstas kokybinių ir kiekybinių metodų pitaikymas PVSV dalyvių poreikių ir galimybių nustatymui bei analizei; apibūdintos suinteresuotų dalyvių grupės, parengti suinteresuotų dalyvių diskusijų planai bei klausimynas. Suinteresuotų dalyvių grupių diskusijos ir apklausos atliktos Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio miestuose.

Paslaugos gavėjas: Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras

 

Atlikti kiti su poveikio visuomenės/aplinkos sveikatai vertinimu susiję darbai:

  • AB ”Achema” karbamido gamybos cecho poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita;
  • AB "YIT Kausta“ planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos;
  • AB "Lietuvos dujos” dujų skirstymo stoties ūkines veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita;
  • Multifunkcinio prekybos pastato su integruota autobusų stotimi ir viešbučiu (“Saulės miestas”) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita;
  • UAB ”Asko statyba” planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita;
  • S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo teritorijoje planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita;
  • Projekto “Lietuvos institucinių gebejimų stiprinimas biocidinių produktų valdymo srityje” Nr. 2004/016-925/01.07 įgyvendinimas.

 

 

Copyright © 2003-2018 by RACHEL all rights reserved. Sprendimas: www.nerijus.info