LT EN

 

 


Parengta PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS 

biodujų jėgainės, Žuvies perdirbimo cecho statyba

poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita

 

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius – UAB „Raseinių žuvininkystė“, Gabšių km., Raseinių sen., Raseinių r. sav.  LT-60192. Tel.: +370 428 70376, Mob.: 8 698 73839 vadovas Česlovas Kenstavičius, el. paštas: info@raseiniukarpis.lt.

Ataskaitos rengėjas – UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, įm. kodas 126381591, S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, aplinkosaugos viešojo administravimo specialistas Ignas Jasinevičius, tel.:(8 5)278 9595, faks.:(8 5)2778195, el. paštas: ignas@rachel.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta (adresas) – Biodujų jėgainės, žuvies perdirbimo cecho statyba, Gabšių km., Raseinių sen., Raseinių r. sav.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas – Įmonė planuoja ūkinės veiklos plėtrą – įrengti žuvų perdirbimo cechą ir pastatyti biodujų jėgainę, kuri energijai gaminti naudos biodujas, išgautas iš įmonėje UAB „Raseinių žuvininkystė“ susidarančių žuvų atliekų, pagaminto siloso ir pašarų likučių. Žolės silosas bus surenkamas nušienaujant pylimus aplink tvenkinius bei 40 ha teritoriją. Visos žuvų apdorojimo metu susidariusios atliekos bus sunaudojamos biodujų jėgainėje, biodujų jėgainėje susidaręs substratas bus išvežamas į lagūną, ten laikomas, o vėliau naudojamas kaip trąša tvenkiniuose bei laukuose. Bus sunaudojama įmonės reikmėms.

Projektuojamojoje jėgainėje per metus numatoma pagaminti apie 650 tūkst. m3 biodujų. Iš jų didžiausią biodujų kiekį (apie 55 %) numatoma išgauti iš žuvies atliekų biomasės – 357,5 tūkst. m3 per metus ir 292,5 tūkst. m3 iš daugiamečių žolės siloso bei pašarų atliekų biomasės.

Atlikus aplinkos oro taršos, kvapų bei triukšmo modeliavimus leistinų ribinių verčių viršijimų ties siūloma sanitarinės apsaugos zonos riba (tapatinama su sklypų ribomis) bei už jos ribų nenustatyta.

Ataskaita viešai eksponuojama nuo 2017 m. rugpjūčio 14 d. iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. (imtinai) Raseinių seniūnijos patalpose (Maironio g. 38, Raseinių m., Raseinių sen., Raseinių r. sav., LT-60151) ir  ataskaitos rengėjo patalpose (S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius) darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. Taip pat, ataskaitos el. versija atsisiųsti galima ataskaitos rengėjo internetinėje svetainėje - www.rachel.lt.

Viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita vyks 2017 m. rugpjūčio 31 d. Raseinių seniūnijos patalpose (adresu Maironio g. 38, Raseinių m., LT-60151 Raseinių r. sav.) 17 val.

Iki viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita, susirinkimo pasiūlymus teikti raštu,  elektroniniu paštu UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting” (S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, tel.:(8 5)278 9595, el.paštas: ignas@rachel.lt).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija - Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, K. Petrausko 24, Kaunas, LT-44156, Tel. (37) 331683, el. paštas: kaunas@nvsc.lt.

 


 

biodujų jėgainės, Žuvies perdirbimo cecho statybos

poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita

 www.rachel.lt/media/PVSV_ataskaita_UAB_Raseiniu_Zuvininkyste_20170809.pdf

 


ŽŪK ,,AGROAVES GROUP“ PLANUOJAMOS  ŪKINĖS VEIKLOS

PAUKŠTIENOS PERDIRBIMO ĮMONĖ

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA

 

Ataskaitos viešo supažindinimo susirinkimo PROTOKOLAS

 

     www.rachel.lt/media/Protokolas_Paukstienos%20perdirbimo%20imone_ZUK%20AgroAves%20group.pdf

 


 

UAB ,,Agrovera“ planuojamos ūkinės veiklos paukštyno Pakalniškių k., Girkalnio sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

 

www.rachel.lt/media/PAV%20ataskaita_20170425_Subjektams_UAB%20Agrovera_1%20dalis.pdf

www.rachel.lt/media/PAV%20ataskaita_20170425_Subjektams_UAB%20Agrovera_2%20dalis.pdf

 


 

ŽŪK ,,Agro Aves group“ planuojamos ūkinės veiklos

 

 

 PAUKŠTIENOS PERDIRBIMO ĮMONĖ poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

 

www.rachel.lt/media/PAV%20ataskaita_ZUK%20AgroAves%20Group_20170814.pdf


 

 

 UAB ,,AGROVERA“ PLANUOJAMOS  ŪKINĖS VEIKLOS PAUKŠTYNO

 

 

  POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO  Ataskaitos viešo supažindinimo susirinkimo PROTOKOLAS

 

 www.rachel.lt/media/Protokolas_UAB%20Agrovera_Pakalniskiai_paukstynas.pdf

 

 


 


 Informacija apie parengtą UAB ,,Agrovera“ planuojamos ūkinės veiklos paukštyno Pakalniškių k., Girkalnio sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir viešą supažindinimą

 

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – UAB ,,Agrovera“, įm. k.: 302695322, Asavos g. 5, LT-02203, Vilnius, tel.: 868689499, vadovas Darius Jagminas, el. p.: uabagrovera@gmail.com

Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas – UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, tel.: (8 5) 278 9595, faks.: (8 5) 2778195, el. p.: info@rachel.lt, administratorė Lina Tamoliūnaitė.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – paukštynas (viščiukų/broilerių auginimas ir realizavimas).

Planuojamos ūkinės veiklos vieta – žemės sklypas (kad. Nr.7213/0006:2 Girkalnio k.v.) Pakalniškių k., Girkalnio sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas – Raseinių rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyrius. Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje: Aplinkos apsaugos agentūra.

Išsamiau susipažinti su PAV ataskaita galima – UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, tel.: (8 5) 278 9595, faks.: (8 5) 2778195, el. p.: info@rachel.lt, PAV dokumentų rengėjo internetinėje svetainėje adresu http://www.rachel.lt bei Girkalnio seniūnijos patalpose (Šėtupio g. 40, Girkalnio mstl., LT-60313, Raseinių r. sav.) darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. nuo 2017 m. kovo 24 d. iki 2017 m. balandžio 10 d. imtinai.

Viešas susirinkimas įvyks: 2017 m. balandžio 10 d. 17.10 val. Girkalnio seniūnijos salėje, adresu Šėtupio g. 40, Girkalnio mstl., LT-60313, Raseinių r. sav.

Pasiūlymai dėl PAV ataskaitos teikiami – PAV dokumentų rengėjui UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting” raštu (paštu, faksu arba el. paštu) S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, tel.: (8 5) 278 9595, faks.: (8 5) 2778195, el. p.: info@rachel.lt. Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai. Pasiūlymai gali būti teikiami darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. iki 2017 m. balandžio 10 d. imtinai.

 


 

Informacija apie parengtą ŽŪK ,,Agro Aves group“

 

 

planuojamos ūkinės veiklos

 

PAUKŠTIENOS PERDIRBIMO ĮMONĖ

 

poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir viešą supažindinimą

 

 

 

 

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – ŽŪK ,,AGROAVES GROUP“, įm. k.: 302773568, Vinco Kudirkos g. 22, LT-01113, Vilnius, tel.: 868617813, direktoriaus pavaduotojas Henrikas Ragauskas, el. p.: agroavesgroup.slh@gmail.com. 

 

Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas – UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, tel.: (8 5) 278 9595, faks.: (8 5) 2778195, el. p.: info@rachel.lt, administratorė Lina Tamoliūnaitė.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – paukštienos perdirbimo įmonė.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta – žemės sklypas (kad. Nr.4972/0022:26 Žiežmarių m.k.v.) Žiežmarių m., Žiežmarių sen., Kaišiadorių r. sav.

 

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyrius. Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje: Aplinkos apsaugos agentūra. 

 

Išsamiau susipažinti su PAV ataskaita galima – UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, tel.: (8 5) 278 9595, faks.: (8 5) 2778195, el. p.: info@rachel.lt, PAV dokumentų rengėjo internetinėje svetainėje adresu http://www.rachel.lt bei Žiežmarių seniūnijos patalpose (Žaslių g.62, Žiežmariai, LT-56235 Kaišiadorių r. sav.) darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. nuo 2017 m. balandžio 25 d. iki 2017 m. gegužės 11 d. imtinai.

Viešas susirinkimas įvyks: 2017 m. gegužės 11 d. 17.10 val. Žiežmarių kultūros centro salėje, adresu Vytauto g. 13, 56237, Žiežmariai, Kaišiadorių r. sav.

Pasiūlymai dėl PAV ataskaitos teikiami – PAV dokumentų rengėjui UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting” raštu (paštu, faksu arba el. paštu) S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, tel.: (8 5) 278 9595, faks.: (8 5) 2778195, el. p.: info@rachel.lt. Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai. Pasiūlymai gali būti teikiami darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. iki 2017 m. gegužės 11 d. imtinai.

 


 

 

 

INFORMACIJA apie Galvijų auginimo komplekso, javų auginimo bei saugojimo, mėšlo kompostavimo joninių g. 5, kalniškių k., kaišiadorių r. sav. atrankos išvadą

 

 

dėl poveikio aplinkai vertinimo

 

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB ,,Agrolinija“, Joninių g.5, Kalniškių k., LT-56104, Kaišiadorių r. sav. tel.834649106, el. paštas info@agrolinija.lt, kontaktinis asmuo Vaidas Veželis.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Galvijų auginimo kompleksas, javų auginimas bei saugojimas, mėšlo kompostavimas.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Žemės sklypas (kad. Nr.4912/0002:274) Kaišiadorių r.sav., Kaišiadorių apylinkės sen., Kalniškių k., Joninių g.5.

Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai (2017-03-08 Nr.(28.2)-A4-2469): Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Kauno skyrius priėmė išvadą, kad planuojamai ūkinei veiklai – Galvijų auginimo kompleksui, javų auginimui bei saugojimui, mėšlo kompostavimui Joninių g.5, Kalniškių k., Kaišiadorių r. sav. poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą: Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, tel.: (8 5) 278 9595, faks.: (8 5) 2778195, el.paštas: info@rachel.lt darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo.   

Kam ir iki kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą (nurodomas atsakingos institucijos adresas, telefonas ir terminas – 20 darbo dienų nuo šio skelbimo): Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą  teikti UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, tel.: (8 5) 278 9595, faks.: (8 5) 2778195, el.paštas: info@rachel.lt arba AAA Poveikio aplinkai vertinimo departamento Kauno skyriui, adresu Rotušės a. 12, LT-44279, Kaunas, tel. (8 37) 30 2607, aaa@aaa.am.lt, per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo.

Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais (nurodomas atsakingos institucijos, užsakovo ar PAV dokumentų rengėjo adresas, telefonas ir terminas – 10 darbo dienų nuo šio skelbimo): Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, tel.: (8 5) 278 9595, faks.: (8 5) 2778195, el.paštas: info@rachel.lt arba AAA Poveikio aplinkai vertinimo departamento Kauno skyriuje, adresu Rotušės a. 12, LT-44279, Kaunas, tel. (8 37) 30 2607, aaa@aaa.am.lt, per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo.

 


 

 PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS Bulotų biodujų jėgainės statyba poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita

 

www.rachel.lt/media/PVSV_ataskaita_20170803.pdf

 


 

 UAB ,,Fur Farm LT“  ESAMOS ŪKINĖS VEIKLOS KAILINIŲ ŽVĖRELIŲ AUGINIMO FERMA POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITA

 

www.rachel.lt/media/UAB%20Fur%20Farm%20LT_PVSV_ataskaita_20170712_1%20dalis.pdf

www.rachel.lt/media/UAB%20Fur%20Farm%20LT_PVSV_ataskaita_20170712_2%20dalis.pdf


 

Parengta UAB ,,Kevigus“ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS Krovininių automobilių remonto dirbtuvės su administracinėmis patalpomis   POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITA

 

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius – UAB ,,Kevigus“, įm. kodas 169241047, Ąžuolų g. 62, Ličiūnų k., Krinčino sen., LT-39467, Pasvalio r. sav., tel.:868797416, el. paštas kevigus@gmail.com, kontaktinis asmuo Vigytas Gertus.

Ataskaitos rengėjas – UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, įm. kodas 126381591, S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, administratorė Lina Tamoliūnaitė, tel.:(8 5)278 9595, faks.:(8 5)2778195, el. paštas: lina@rachel.lt

Planuojama ūkinė veikla – automobilių remonto dirbtuvės su administracinėmis patalpomis Sodų g. 10, Aukštikalnių k., Pasvalio apylinkių sen., Pasvalio r. sav., LT-39152.

Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas – Krovininių transporto priemonių autoservisas su administracinėmis patalpomis: pastato bendras plotas 860,52 m2; užstatymo plotas 770,30 m2; tūris 5676 m3; pastato aukštis 8,5 m. Pagrindinis įvažiavimas yra projektuojamas per esamą įvažą iš Sodų gatvės. Išvažiavimas iš autoserviso projektuojamas į Pamiškių g., iš kurios Sodų gatve lengvai galima bus įvažiuoti į pagrindinę Mūšos g. Automobilių stovėjimo aikštelė projektuojama 14-kai automobilių. Šaltasis vandentiekis yra prijungiamas prie esamo vandentiekio tinklo. Karšto vandens tiekimas projektuojamas nuo elektrinių vandens šildytuvų. Pagal išduotas sąlygas nuotekos išleidžiamos į esamą šulinį. Patalpos bus šildomos suskystintomis dujomis. Maksimaliai vienu metu planuojama remontuoti 8 vnt. automobilių. Dalys bus parduodamos tuo atveju, kai tai reikalinga remonto atlikimui ar užbaigimui. Fekalinės nuotekos išleidžiamos į miesto kanalizacijos tinklus. Lietaus nuotekos iš plovyklos bei vidaus trapų bei apžiūros duobių išleidžiamos per lokalius valymo įrenginius į miesto lietaus nuotekų tinklus; lietaus nuotekos nuo stogo ir aikštelių - tiesiogiai į miesto lietaus nuotekų tinklus. Ūkinės veiklos (įskaitant esamą foninę taršą) sąlygota aplinkos oro tarša padidės nežymiai, tačiau leistinos normos bet kuriuo atveju nebus viršijamos nei sklype, nei už jo ribų. Atlikus akustinio triukšmo modeliavimą planuojamiems stacionariems triukšmo šaltiniams nustatyta, kad ekvivalentinis triukšmo lygis už įmonės teritorijos ribų neviršys didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių verčių taikomų gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkai pagal HN33:2011, 2 lentelės 2 punktą. Atlikus aplinkos oro taršos bei triukšmo modeliavimą leistinų ribinių verčių viršijimų ties siūloma sanitarinės apsaugos zonos riba (tapatinama su sklypo ribomis) bei už jos ribų  nenustatyta. Ūkinei veiklai sanitarinę apsaugos zoną siūlome sutapatinti su nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų ribomis, nes ūkio sąlygojama aplinkos oro tarša, bei triukšmas neviršija ribinių verčių už sklypo ribos.

Ataskaita viešai eksponuojama nuo 2016 m. gruodžio 10 d. iki 2016 m. gruodžio 27 d. (imtinai) Pasvalio apylinkių seniūnijos patalpose (adresu Vilniaus g. 5, LT-39149, Pasvalys), UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting” patalpose (adresu S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius) darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. bei internetinėje svetainėje www.rachel.lt

Viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita vyks 2016 m. gruodžio 27 d. Pasvalio apylinkių seniūnijos patalpose (adresu Vilniaus g. 5, LT-39149, Pasvalys) 17 val.

Iki viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita, susirinkimo pasiūlymus teikti raštu,  elektroniniu paštu UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting” (S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, tel.:(8 5)278 9595, el.paštas: lina@rachel.lt).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija - Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas, Respublikos g. 13, Panevėžys, LT-35185, tel.: (8-45) 461081, el. paštas: panevezys@nvsc.lt

 


 

ESAMOS ŪKINĖS VEIKLOS KAILINIŲ ŽVĖRELIŲ AUGINIMO FERMA POVEIKIO visuomenės sveikatai vertinimo Ataskaitos viešo supažindinimo susirinkimo PROTOKOLAS

 


www.rachel.lt/media/UAB%20Fur%20Farm%20LT%20Lazdijai%20protokolas.pdf  


Parengta UAB ,,Fur Farm LT“ ESAMOS ŪKINĖS VEIKLOS KAILINIŲ ŽVĖRELIŲ AUGINIMO FERMA  POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITA

Esamos ūkinės veiklos organizatorius – UAB ,,Fur Farm LT“, įm. kodas 302572960, Arimaičių g. 15, Pavartyčių k., Šeduvos m. sen., Radviliškio r. sav., LT-82215, tel.8 422 44816, el. paštas furfarmadm@gmail.com, kontaktinis asmuo Giedrė Urbanskė.

Ataskaitos rengėjas – UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, įm. kodas 126381591, S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, administratorė Lina Tamoliūnaitė, tel.:(8 5)278 9595, faks.:(8 5)2778195, el. paštas: lina@rachel.lt

Esama ūkinė veikla – Kailinių žvėrelių auginimo ferma Veisiejų g. 12, Kuklių k., Lazdijų sen., Lazdijų r. sav., Alytaus apskr. Teritorija yra 8,0197 ha, žemės sklypo kadastrinis Nr.5920/0002:416.

Esamos ūkinės veiklos aprašymas – Ūkinė veikla vykdoma sklype (Unikalus daikto numeris 4400-2866-0680) adresu Veisiejų g. 12, Kuklių k., Lazdijų r. sav. Teritorija yra 8,0197 ha (žemės sklypo kadastrinis Nr. 5920/0002:416), naudojimo būdas – specializuoti sodininkystės, gėlininkystės, šiltnamių, medelynų ir kitų specializuotų ūkių žemės sklypai. Naudojimo pobūdis – specializuotų augalininkystės ir  gyvulininkystės ūkių. Šiuo metu laikomų gyvūnų (audinių) skaičius yra 132 331 gyvūnų, iš jų 25 000 patelių, likę žvėreliai – jaunikliai. Skaičiuojant sutartinių gyvulių skaičių vertinami tik žvėreliai vyresni kaip 10 mėn. amžiaus. Paprastai ūkyje laikoma patelių – iki 30 000, patinėlių – iki 6000 žvėrelių, kas sudaro 900 SG. Žvėreliai laikomi trijuose uždaruose pastatuose ir stoginėse. Gyvūnai laikomi stoginėse sumontuotuose narvuose. Audinių pašaras perkamas iš Lenkijos įmonės. Žiemą, rudenį ir ankstyvą pavasarį žvėreliai yra šeriami vieną kartą per dieną, pavasario pabaigoje ir vasarą – mažiausiai 4 kartus per dieną. Susidaręs mėšlas yra surenkamas kiekvieną dieną. Mėšlą darbuotojai su šakėmis ar grandikliais krauna į priekabą, kuri važiuoja per tarpus, esančius stoginėse tarp narvų. Mėšlas vežamas į mėšlides. Mėšlo kiekis auginant audines vertinamas pagal tai, kiek audinių sudaro 1 SG. UAB ,,Fur Farm LT“ viso turi 7 mėšlides, kurių kiekvienos talpa yra apie 1200 m3. Šalia mėšlidžių įrengti srutų rezervuarai. Mėšlas nebus kaupiamas ilgiau, negu numatyta teisės aktuose. Atlikus aplinkos oro taršos bei triukšmo modeliavimą leistinų ribinių verčių viršijimų ties siūloma sanitarinės apsaugos zonos riba (tapatinama su sklypo ribomis) bei už jos ribų  nenustatyta. Ūkinei veiklai sanitarinę apsaugos zoną siūlome sutapatinti su nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo ribomis, nes ūkio sąlygojama aplinkos oro tarša, bei triukšmas neviršija ribinių verčių už sklypo ribos.

Ataskaita viešai eksponuojama nuo 2016 m. rugsėjo 29 d. iki 2016 m. spalio 17 d. (imtinai) Lazdijų seniūnijos patalpose (adresu Vilniaus g.1, 1a., LT-67106, Lazdijai) ir UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting” patalpose (adresu S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius) darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.

Viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita vyks 2016 m. spalio 17 d. Lazdijų rajono savivaldybės pirmo aukšto salėje (adresu Vilniaus g.1, LT-67106, Lazdijai) 17 val.

Iki viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita, susirinkimo pasiūlymus teikti raštu,  elektroniniu paštu UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting” (S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, tel.:(8 5)278 9595, el.paštas: lina@rachel.lt).

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Planuojamos ŪKINĖS VEIKLOS Bulotų biodujų jėgainės statyba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POVEIKIO visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos protokolas

 

 

www.rachel.lt/media/Bulotu%20bioduju%20jegaines%20protokolas.pdf

 


 

 Parengta PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS

 

 

Bulotų biodujų jėgainės statyba

 

 

 poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita

 

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius – UAB ,,Inovacijų valdymas“, įm. kodas 303307790, Martiniškių k., Žiežmarių apylinkės sen., Kaišiadorių r. sav., LT-56201, tel. (+370 655) 59101, vadovas Irmantas Norkus, el.p. info@inovacijuvaldymas.lt

Ataskaitos rengėjas – UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, įm. kodas 126381591, S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, administratorė Lina Tamoliūnaitė, tel.:(8 5)278 9595, faks.:(8 5)2778195, el. paštas: lina@rachel.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta (adresas) – Bulotų biodujų jėgainės statyba Bulotų k., Žiežmarių apylinkės sen., Kaišiadorių r. sav.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas – UAB „Inovacijų valdymas“ Kaišiadorių r. sav., Žiežmarių apylinkės sen., Bulotų k. planuoja statyti biodujų jėgainę. Joje numatoma elektros energijos gamyba (6132 MWh/metus) iš biodujų, biodujų žaliavai naudojant vištų mėšlą (16881 t/metus) bei kiaulių srutas (7000 t/metus). Siekiant minimaliai įtakoti aplinką žaliavos į įmonę bus atvežamos dengtu autotransportu (65,43 t/parą), kur bus supilamos į hidrolizės talpas. hidrolizės talpų, uždara sistema siurblio pagalba, žaliava bus dozuojama i fermentatorių, kuriame išgaunamos biodujos. Iš čia biodujos bus paduodamos į kogeneracinį įrenginį (2,0 MW), kuriame bus gaminama elektros energija (0,7 MWel). Panaudota žaliava iš fermentatoriaus bus paduodama į separatorių, kuriame bus atskiriama skysta (17,5 t/parą) ir tiršta (36,6 t/parą) frakcija. Nudujinta žaliava yra aukštos kokybės traša. Tirštoji frakcija bus sandeliuojama uždarame sandėlyje (13380 t/metus), skystoji – uždaroje lagūnoje (6395 t/metus). Tiršta bei skysta frakcija bus fasuojama į hermetišką tarą ir parduodamos kaip trąšos. Techninės profilaktikos bei įrangos gedimo metu biodujos bus deginamos fakele. Visas biodujų jėgainės technologinis procesas bus visiškai automatizuotas. Įrengti dujų nuotekio analizatoriai, matuojama dujų sudėtis. Siekiant užtikrinti biologinio proceso gyvybinguma biodujų jėgainėje bus įrengta laboratorija. Tai leis iki maksimaliai sumažinti į aplinkos orą išsiskiriančius teršalus bei kvapus. Biodujų gavyba iš mėšlo bei srutų hermetiškuose bioreaktoriuose šiuo metu yra viena pažangiausių technologijų skirtų aplinkos užterštumo mažinimui cheminėmis ir biologinėmis medžiagomis bei kvapais. Perdirbtos biodujų jėgainėje srutos bei mėšlas į trąšas leis ūkininkų laukus tręšti bekvapėmis ir geriau pasisavinamomis trąšomis. Tai smarkiai sumažins nemalonius kvapus sklindančius laukų tręšimo sezono metu. Radiokatyviosios ir pavojingos medžiagos nenaudojamos. Vadovaujantis Kaišiadorių r. sav. bendruoju planu numatytos teritorijos paskirtis neprieštarauja vykdomai veiklai. Atlikus aplinkos oro taršos, kvapų bei triukšmo modeliavimus leistinų ribinių verčių viršijimų ties siūloma sanitarinės apsaugos zonos riba (tapatinama su sklypų ribomis) bei už jos ribų nenustatyta.

Ataskaita viešai eksponuojama nuo 2016 m. rugpjūčio 19 d. iki 2016 m. rugsėjo 5 d. (imtinai) Žiežmarių apylinkės seniūnijos patalpose (adresu Žaslių g. 62, Žiežmariai, LT-56235, Kaišiadorių r. sav.) darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.

Viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita vyks 2016 m. rugsėjo 5 d. Žiežmarių kultūros centro Pakertų skyriaus salėje (adresu Liepų al. 10, Pakertų k., Žiežmarių apylinkės sen., Kaišiadorių r. sav.) 17 val.

Iki viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita, susirinkimo pasiūlymus teikti raštu,  elektroniniu paštu UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting” (S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, tel.:(8 5)278 9595, el.paštas: lina@rachel.lt).

 


 

Informacija apie parengtą ŽŪK ,,Agro Aves group“ planuojamos ūkinės veiklos PAUKŠTIENOS PERDIRBIMO ĮMONĖ poveikio aplinkai vertinimo programą

 

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – ŽŪK ,,Agro Aves group“, įm. k.: 302773568, Vinco Kudirkos g. 22, LT-01113, Vilnius, tel.: 868223114, direktoriaus pavaduotojas Henrikas Ragauskas, el. p.:agroavesgroup.slh@gmail.com

Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas – UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, įm. k.:126381591, S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, tel.: (8 5) 278 9595, faks.: (8 5) 2778195, el. p.: info@rachel.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – paukštienos perdirbimo įmonė.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Žiežmarių m., Žiežmarių seniūnija, Kaišiadorių r. sav.

 

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyrius. Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje: Aplinkos apsaugos agentūra. 

 

Išsamiau susipažinti su planuojamos ūkinės veiklos PAV programa galima – UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, tel.: (8 5) 278 9595, faks.: (8 5) 2778195, el. p.: info@rachel.lt, PAV dokumentų rengėjo internetinėje svetainėje adresu http://www.rachel.lt bei Žiežmarių seniūnijos patalpose (Žaslių g.62, Žiežmariai, LT-56235 Kaišiadorių r.) darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. iki 2016 m. rugpjūčio 22 d. imtinai.

Pasiūlymai teikiami – PAV dokumentų rengėjui UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting” raštu (paštu, faksu arba el. paštu) S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, tel.: (8 5) 278 9595, faks.: (8 5) 2778195, el. p.: info@rachel.lt arba planuojamos ūkinės veiklos užsakovui raštu (paštu arba el. paštu) ŽŪK ,,Agro Aves group“, įm. k.: 302773568, Vinco Kudirkos g. 22, LT-01113, Vilnius, tel.: 868223114, direktoriaus pavaduotojas Henrikas Ragauskas, el. p.:agroavesgroup.slh@gmail.com. Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai. Pasiūlymai gali būti teikiami darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. iki 2016 m. rugpjūčio 22 d. imtinai. 


 

Informacija apie parengtą UAB ,,Agrovera“ planuojamos ūkinės veiklos PAUKŠTYNO poveikio aplinkai vertinimo programą

 

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – UAB ,,Agrovera“, įm. k.: 302695322, Asavos g. 5, LT-02203, Vilnius, tel.: 868689499, vadovas Darius Jagminas, el. p.: uabagrovera@gmail.com

Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas – UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, įm. k.:126381591, S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, tel.: (8 5) 278 9595, faks.: (8 5) 2778195, el. p.: info@rachel.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – paukštynas (viščiukų/broilerių auginimas ir realizavimas).

Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Pakalniškių k., Girkalnio sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr.

 

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas – Raseinių rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyrius. Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje: Aplinkos apsaugos agentūra. 

 

Išsamiau susipažinti su planuojamos ūkinės veiklos PAV programa galima – UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, tel.: (8 5) 278 9595, faks.: (8 5) 2778195, el. p.: info@rachel.lt, PAV dokumentų rengėjo internetinėje svetainėje adresu http://www.rachel.lt bei Girkalnio seniūnijos patalpose (Šėtupio g. 40, Girkalnio mstl., LT-60313, Raseinių r. sav.) darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. iki 2016 m. birželio 9 d. imtinai.

Pasiūlymai teikiami – PAV dokumentų rengėjui UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting” raštu (paštu, faksu arba el. paštu) S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, tel.: (8 5) 278 9595, faks.: (8 5) 2778195, el. p.: info@rachel.lt arba planuojamos ūkinės veiklos užsakovui raštu (paštu arba el. paštu) UAB ,,Agrovera“, įm. k.: 302695322, Asavos g. 5, LT-02203, Vilnius, tel.: 868689499, vadovas Darius Jagminas, el. p.:uabagrovera@gmail.com. Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai. Pasiūlymai gali būti teikiami darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. iki 2016 m. birželio 9 d. imtinai.
 


 

 

 Parengta UAB „Virginijus ir Ko“ PLANUOJAMOS  ŪKINĖS VEIKLOS

 

 

Kietų antrinių žaliavų rūšiavimo bazės ir veiklos išplėtimas

 

poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius – UAB ,,Virginijus ir Ko“, kontaktinis asmuo – Virginijus Skublickas, J. Tumo-Vaižganto g. 94-9, LT-90160, Plungė, tel.:844871783, el. paštas: info@virginijusirko.lt

Ataskaitos rengėjas – UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, tel.:(8 5)278 9595, faks.:(8 5)2778195, el. paštas: info@rachel.lt

Planuojama ūkinė veikla – Kietų antrinių žaliavų rūšiavimo bazės ir veiklos išplėtimas. Planuojamą ūkinę veiklą numatomą vykdyti žemės sklypuose, 0,5704 ha (kad. Nr.5558/0003:174), 0,6335 ha (kad. Nr.5558/0003:707) ir 0,0242 ha (558/0003:706), esančiuose Aukštkiemių g. 19 ir 21, Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.

Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas – UAB ,,Virginijus ir Ko” vykdo antrinių žaliavų: popieriaus, plastmasės, stiklo, popierinės – kartoninės, metalinės, stiklinės, plastikinės, PET taros, kombinuotosios, medinės, kitos ir mišrios pakuotės surinkimą iš gyventojų, įmonių ir organizacijų, jų rūšiavimą, perdirbimą, atnaujinimą ar presavimą, perdavimą atliekas perdirbančioms įmonėms arba eksportą. Planuojamos ūkinės veiklos metu įmonė numato išplėsti šiuo metu vykdomos ūkinės veiklos apimtis, įrengiant papildomą atliekų sandėliavimo aikštelę gretimybėse esančiame žemės sklype. Naujai statyti statinių neplanuojama. Padidėję rūšiuojamų atliekų kiekiai bus saugomi esamos antrinių atliekų rūšiavimo aikštelėje, o naujai prijungtame sklype atliekos bus laikomos konteineriuose ar kitose uždarose talpyklose. Papildomai įsigyti ar naudoti naujų technologinių įrenginų neplanuojama. Atlikus skaičiavimus nustatyta, kad išmetamų teršalų didžiausios koncentracijos, įvertinus esamą foninę taršą, neviršija ribinių reikšmių planuojamos ūkinės veiklos žemės sklypo ribose. Atlikus skaičiavimus nustatyta, kad apskaičiuoti prognozuojami ūkinės veiklos triukšmo lygiai ties ūkinės veiklos sklypų ribomis neviršys Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 ,,Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nustatytų ribinių verčių.

Ataskaita viešai eksponuojama nuo 2016 m. sausio 6 d. iki 2016 m. sausio 21 d. (imtinai) Sendvario seniūnijos patalpose (adresu Saulės g.1, LT-92338, Slengių kaimas, Sendvario seniūnija, Klaipėdos rajonas) darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.

Viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita vyks 2016 m. sausio 21 d. Sendvario seniūnijos patalpose (adresu Saulės g.1, LT-92338, Slengių kaimas, Sendvario seniūnija, Klaipėdos rajonas) 17 val.

Iki viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita, susirinkimo pasiūlymus teikti UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting” (S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, tel.:(8 5)278 9595, el.paštas: info@rachel.lt).

 

 

Copyright © 2003-2017 by RACHEL all rights reserved. Sprendimas: www.nerijus.info