LT EN

 

INFORMACIJA APIE AUKŠTOS PRIDĖTINĖS VERTĖS GAMINIŲ GAMYBOS LIEPKALNIO G. 134A, VILNIUS

DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO GALUTINĖS ATRANKOS IŠVADA

 

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Teltonika“, adresas: Saltoniškių g. 10c, LT-08105, Vilnius, tel. (8 5) 212 7472, el. p.: info@teltonika.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Aukštos pridėtinės vertės gaminių gamyba.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Liepkalnio g. 134A, Vilnius, LT-02121, Vilniaus m. sav.

Persvarstoma atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai: 2017-09-01 raštu Nr.(28.7)-A4-9003 Aplinkos apsaugos agentūra (Agentūra) priėmė išvadą, kad planuojamai ūkinei veiklai (PŪV) poveikio aplinkai vertinimas (PAV) neprivalomas.

Motyvai peržiūrėti atrankos išvadą: Nacionalinio visuomenės sveikatos centras kreipėsi į Agentūra prašydamas persvarstyti PAV atrankos išvadą, kadangi pateikta klaidinga informacija apie atstumus nuo PŪV teritorijos iki artimiausių gyvenamųjų namų; nepateikta informacija apie numatomus naudoti oro valymo filtrus; nepateikta informacija apie PŪV numatomą nustatyti sanitarinės apsaugos zoną (SAZ); nepateikta informacija apie numatomus PŪV skleidžiamo triukšmo dydžius.

Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą: PŪV technologinių procesų metu kvapų ir oro teršalų išmetimo į aplinką nebus, kadangi visur kur galimi teršalų išsiskyrimai, numatomi vietiniai oro nusiurbimai, garų nutraukimo spintos, sugaunant teršalus į filtrus. Siekiant nustatyti SAZ bus atliekamas PŪV poveikio visuomenės sveikatai vertinimas. Apskaičiuoti PŪV triukšmo rodikliai ties sklypo ribomis neviršija Lietuvos higienos nustatytų normų. PŪV neprieštarauja Vilniaus miesto bendrojo plano sprendiniams.

Priimta galutinė atrankos išvada: 2017-12-07 raštu Nr. (28.7)-A4-12672 Agentūra priėmė galutinę atrankos išvadą, kad PŪV poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

 


 

Parengta UAB „Novameta“ esamos ūkinės veiklos BALDŲ GAMYBOS, DRAUGYSTĖS G. 15D, KAUNAS,

poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita

 

 

Esamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Novameta“, įmonės kodas: 235886490, adresas: Draugystės g. 15D, Kaunas, tel.: + 370 37302330,  el.p.: novameta@novameta.lt, kontaktinis asmuo – Kornelija Ocinauskaitė.
Ataskaitos rengėjas: UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, Vilnius, tel.:(8 5)278 9595,  el. p.: info@rachel.lt, kontaktinis asmuo – Ignas Jasinevičius.
Esamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta (adresas): Baldų gamyba, Draugystės g. 15D, Kaunas.
Trumpas esamos ūkinės veiklos aprašymas: Įmonė gamina nerūdijančio plieno įrangą virtuvėms. Pagrindinė produkcijos dalis skirta profesionalioms virtuvėms, maisto prekių parduotuvėms ir prekybiniams tinklams.
Ataskaita viešai eksponuojama: nuo 2017 m. gruodžio  5 d. iki 2017 m. gruodžio 20 d. Petrašiūnų seniūnijos patalpose, adresu: Adresas: R. Kalantos g. 57, Kaunas ir  ataskaitos rengėjo UAB „R.A.C.H.E.L. Consulting“ patalpose, adresu: S. Žukausko g. 33-53, Vilnius. Darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. Ataskaitos el. versiją atsisiųsti galima internetinėje svetainėje - www.rachel.lt

Viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita vyks: 2017 m. gruodžio 20 d., Petrašiūnų seniūnijos patalpose adresu: Adresas: R. Kalantos g. 57, Kaunas, 17 val.
Iki viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita, susirinkimo pasiūlymus teikti raštu: ataskaitos rengėjui UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting“, S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, el.p.: ignas@rachel.lt.
Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, Adresas: K. Petrausko 24, KaunasTel. (37) 331683, El. p. kaunas@nvsc.lt.

 

 


UAB „Novameta“ esamos ūkinės veiklos BALDŲ GAMYBOS, DRAUGYSTĖS G. 15D, KAUNAS,

poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita

 

 www.rachel.lt/media/PVSV_20171204.pdf

 


 

P. POŠIŪNO ŪKIO PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS

NEPAVOJINGŲ ATLIEKŲ TVARKYMO

 

 

poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos

 

VIEŠO SUPAŽINDINIMO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

www.rachel.lt/media/Protokolas_P_Po%EF%BF%BDi_no__kio.pdf


 AŠTRIOSIOS KIRSNOS K., BŪDVIEČIO SEN., LAZDIJŲ R. SAV. ESANČIO PIENININKYSTĖS KOMPLEKSO PLĖTROS

POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS

VIEŠO SUPAŽINDINIMO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

www.rachel.lt/media/Naglio%20Narausko%20PVSV%20Susirinkimo%20protokolas.pdf


 

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS
AUKŠTOS PRIDĖTINĖS VERTĖS GAMINIŲ GAMYBOS, LIEPKALNIO G. 134A, VILNIUS

poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos

viešo supažindinimo susirinkimo PROTOKOLAS

 www.rachel.lt/media/Teltonika%20PVSV%20ataskaitos%20vie%EF%BF%BDinimo%20protokolas.pdf


 PARENGTA P. POŠIŪNO ŪKIO PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS
NEPAVOJINGŲ ATLIEKŲ TVARKYMO
POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITA


Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: P. Pošiūno ūkis, adresas: Švenčionių r. sav., Cirkliškio sen., Modžiūnų k., LT-18119, tel. +370 682 26058, el. p.: posiunoukis@gmail.com, kontaktinis asmuo - Petras Pošiūnas.
Ataskaitos rengėjas: UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, Vilnius, tel.:(8 5)278 9595, el. p.: info@rachel.lt , kontaktinis asmuo – Ignas Jasinevičius.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta (adresas): Nepavojingų atliekų tvarkymas, Švenčionių r. sav., Cirkliškio sen., Modžiūnų k.
Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Planuojamos ūkinės veiklos metu numatoma tvarkyti nepavojingąsias statybines atliekas. Nepavojingosios statybinės atliekos bus surenkamos iš juridinių ir (arba) fizinių asmenų.
Ataskaita viešai eksponuojama: nuo 2017 m. lapkričio 3 d. iki 2017 m. lapkričio 20 d. Cirkliškio seniūnijos patalpose, adresu: Liepų al. 1, Cirkliškio k., Švenčionių r. ir ataskaitos rengėjo UAB „R.A.C.H.E.L. Consulting“ patalpose, adresu: S. Žukausko g. 33-53, Vilnius. Darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. Ataskaitos el. versiją atsisiųsti galima internetinėje svetainėje - www.rachel.lt.
Viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita vyks: 2017 m. lapkričio 20 d. Cirkliškio seniūnijos patalpose, adresu: Liepų al. 1, Cirkliškio k., Švenčionių r., 17 val.
Iki viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita, susirinkimo pasiūlymus teikti raštu: ataskaitos rengėjui UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, el.p.: info@rachel.lt.
Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas, Adresas: Kalvarijų g. 153, Vilnius, Tel. (8 5) 264 9676, El. p.: vilnius@nvsc.lt.

 


 P. POŠIŪNO ŪKIO PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS
NEPAVOJINGŲ ATLIEKŲ TVARKYMO
POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITA

www.rachel.lt/media/PVSV%20%20ataskaita%2020171031.pdf

 


PARENGTA PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS
AUKŠTOS PRIDĖTINĖS VERTĖS GAMINIŲ GAMYBOS, LIEPKALNIO G. 134A, VILNIUS
POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITA


Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Teltonika“, įmonės kodas: 124429895, adresas: Saltoniškių g. 10c, LT-08105, Vilnius, tel. (8 5) 212 7472, el. p.: info@teltonika.lt, kontaktinis asmuo - Antanas Šegžda.
Ataskaitos rengėjas: UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, Vilnius, tel.:(8 5)278 9595, el. p.: info@rachel.lt , kontaktinis asmuo – Ignas Jasinevičius.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta (adresas): Aukštos pridėtinės vertės gaminių gamyba, Liepkalnio g. 134A, Vilnius.
Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: UAB ,,Teltonika“ statomame naujame gamybos padalinio pastate bus gaminami aukštos pridėtinės vertės gaminiai, kurie veikdami naudoja korinio GSM ryšio 2G, 3G, 4G bei palydovines GPS, GALILEO, GLONASS technologijas.
Ataskaita viešai eksponuojama: nuo 2017 m. spalio 20 d. iki 2017 m. lapkričio 7 d. Rasų seniūnijos patalpose, adresu: Žemaitijos g. 9, Vilnius ir ataskaitos rengėjo UAB „R.A.C.H.E.L. Consulting“ patalpose, adresu: S. Žukausko g. 33-53, Vilnius. Darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. Ataskaitos el. versiją atsisiųsti galima internetinėje svetainėje - www.rachel.lt.
Viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita vyks: 2017 m. lapkričio 7 d. Rasų seniūnijos patalpose, adresu: Žemaitijos g. 9, Vilnius, 17 val.
Iki viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita, susirinkimo pasiūlymus teikti raštu: ataskaitos rengėjui UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, el.p.: ignas@rachel.lt.
Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas, Adresas: Kalvarijų g. 153, Vilnius, Tel. (8 5) 264 9676, El. p.: vilnius@nvsc.lt.

 


PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS
AUKŠTOS PRIDĖTINĖS VERTĖS GAMINIŲ GAMYBOS, LIEPKALNIO G. 134A, VILNIUS
POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITA

www.rachel.lt/media/PVSV_ataskaita_20171122.pdf

 


PARENGTA AŠTRIOSIOS KIRSNOS K., BŪDVIEČIO SEN., LAZDIJŲ R. SAV. ESANČIO PIENININKYSTĖS KOMPLEKSO PLĖTROS
POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITA


Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: Ūkininkas Naglis Narauskas, ūkio kodas: 1387762, adresas: Žvejų g. 11, Aštriosios Kirsnos k., Būdviečio sen., Lazdijų r. sav., tel.: +370 652 56202, el.p.: andrius@dvaroukis.lt., kontaktinis asmuo – Andrius Gurklys.
Ataskaitos rengėjas: UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, Vilnius, tel.:(8 5)278 9595, el. p.: info@rachel.lt, kontaktinis asmuo – Ignas Jasinevičius.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta (adresas): Pienininkystės kompleksas, Aštriosios Kirsnos k., Būdviečio sen., Lazdijų r. sav.
Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Planuojamas pienininkystės komplekso plėtimasis - trečio rezervuaro statyba, dviejų tvartų rekonstrukcija ir prieauglio tvarto statyba, kuriame bus auginami pieniniai galvijai.
Ataskaita viešai eksponuojama: nuo 2017 m. spalio 19 d. iki 2017 m. lapkričio 6 d. Būdviečių seniūnijos patalpose, adresu: Dzūkų g. 2, Dzūkų k. Būdviečio sen., Lazdijų r. sav. ir ataskaitos rengėjo UAB „R.A.C.H.E.L. Consulting“ patalpose, adresu: S. Žukausko g. 33-53, Vilnius. Darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. Ataskaitos el. versiją atsisiųsti galima internetinėje svetainėje - www.rachel.lt.
Viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita vyks: 2017 m. lapkričio 6 d. Būdviečių seniūnijos patalpose adresu Dzūkų g. 2, Dzūkų k. Būdviečio sen., Lazdijų r. sav., 17 val.
Iki viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita, susirinkimo pasiūlymus teikti raštu: ataskaitos rengėjui UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting“, S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, el.p.: ignas@rachel.lt.
Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Alytaus departamentas, Adresas: Savanorių g. 4, Alytus, Tel.: (8 315) 51 182, el. p.: alytus@nvsc.lt.

 


 AŠTRIOSIOS KIRSNOS K., BŪDVIEČIO SEN., LAZDIJŲ R. SAV. ESANČIO PIENININKYSTĖS KOMPLEKSO PLĖTROS
POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITA

www.rachel.lt/media/PVSV%20ataskaita_20171121.pdf

 


INFORMACIJA apie aukštos pridėtinės vertės gaminių gamybos liepkalnio g. 134a, vilnius

dėl poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvada

 

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Teltonika“, adresas: Saltoniškių g. 10c, LT-08105, Vilnius, tel. (8 5) 212 7472, el. p.: info@teltonika.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Aukštos pridėtinės vertės gaminių gamyba.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Liepkalnio g. 134A, Vilnius, LT-02121, Vilniaus m. sav.

Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai: 2017-09-01 raštu Nr.(28.7)-A4-9003 Aplinkos apsaugos agentūra priėmė išvadą, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

 Susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą per 10 d.d. nuo šios informacijos paskelbimo dienos galima: UAB ,,Teltonika“, adresas Saltoniškiųg. 10c, LT-08105, Vilnius. Kontaktins asmuo – Antanas Šegžda, tel.: (8 5) 212 7472, el. p.: info@teltonika.lt.

Pateikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą per 20 d.d. nuo šios informacijos paskelbimo dienos galima:  Aplinkos apsaugos agentūrai, adresu: A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311, Vilnius, tel.: 8 706 62008, el. p.: aaa@aaa.am.lt

Susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais per 10 d.d. nuo šios informacijos paskelbimo dienos galima:  UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, adresu: S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, tel.: (8 5) 278 9595, el. p.: info@rachel.lt arba Aplinkos apsaugos agentūroje, adresu: A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311, Vilnius, tel.: 8 706 62008, el. p.: aaa@aaa.am.lt. 

 

 


UAB "Raseinių žuvininkystė" PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS

  Biodujų jėgainės, Žuvies perdirbimo cecho statybos

poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos

viešo supažindinimo susirinkimo PROTOKOLAS

 

 www.rachel.lt/media/UAB%20Raseiniu%20zuvininkyste%20susirinkimo%20protokolas.pdf


ParengTa  PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS 

biodujų jėgainės, Žuvies perdirbimo cecho statyba

poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita

 

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius – UAB „Raseinių žuvininkystė“, Gabšių km., Raseinių sen., Raseinių r. sav. LT-60192. Tel.: +370 428 70376, Mob.: 8 698 73839 vadovas Česlovas Kenstavičius, el. paštas: info@raseiniukarpis.lt.
Ataskaitos rengėjas – UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, įm. kodas 126381591, S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, aplinkosaugos viešojo administravimo specialistas Ignas Jasinevičius, tel.:(8 5)278 9595, faks.:(8 5)2778195, el. paštas: ignas@rachel.lt
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta (adresas) – Biodujų jėgainės, žuvies perdirbimo cecho statyba, Gabšių km., Raseinių sen., Raseinių r. sav.
Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas – Įmonė planuoja ūkinės veiklos plėtrą – įrengti žuvų perdirbimo cechą ir pastatyti biodujų jėgainę, kuri energijai gaminti naudos biodujas, išgautas iš įmonėje UAB „Raseinių žuvininkystė“ susidarančių žuvų atliekų, pagaminto siloso ir pašarų likučių. Žolės silosas bus surenkamas nušienaujant pylimus aplink tvenkinius bei 40 ha teritoriją. Visos žuvų apdorojimo metu susidariusios atliekos bus sunaudojamos biodujų jėgainėje, biodujų jėgainėje susidaręs substratas bus išvežamas į lagūną, ten laikomas, o vėliau naudojamas kaip trąša tvenkiniuose bei laukuose. Bus sunaudojama įmonės reikmėms.
Projektuojamojoje jėgainėje per metus numatoma pagaminti apie 650 tūkst. m3 biodujų. Iš jų didžiausią biodujų kiekį (apie 55 %) numatoma išgauti iš žuvies atliekų biomasės – 357,5 tūkst. m3 per metus ir 292,5 tūkst. m3 iš daugiamečių žolės siloso bei pašarų atliekų biomasės.
Atlikus aplinkos oro taršos, kvapų bei triukšmo modeliavimus leistinų ribinių verčių viršijimų ties siūloma sanitarinės apsaugos zonos riba (tapatinama su sklypų ribomis) bei už jos ribų nenustatyta.
Ataskaita viešai eksponuojama nuo 2017 m. rugpjūčio 14 d. iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. (imtinai) Raseinių seniūnijos patalpose (Maironio g. 38, Raseinių m., Raseinių sen., Raseinių r. sav., LT-60151) ir ataskaitos rengėjo patalpose (S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius) darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. Taip pat, ataskaitos el. versija atsisiųsti galima ataskaitos rengėjo internetinėje svetainėje - www.rachel.lt.
Viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita vyks 2017 m. rugpjūčio 31 d. Raseinių seniūnijos patalpose (adresu Maironio g. 38, Raseinių m., LT-60151 Raseinių r. sav.) 17 val.
Iki viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita, susirinkimo pasiūlymus teikti raštu, elektroniniu paštu UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting” (S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, tel.:(8 5)278 9595, el.paštas: ignas@rachel.lt).
Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija - Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, K. Petrausko 24, Kaunas, LT-44156, Tel. (37) 331683, el. paštas: kaunas@nvsc.lt.


 

UAB "Raseinių žuvininkystė" Planuojamos ūkinės veiklos

biodujų jėgainės, Žuvies perdirbimo cecho statybos

poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita

www.rachel.lt/media/PVSV%20ataskaita_20170921.pdf

 


ŽŪK ,,AGROAVES GROUP“ PLANUOJAMOS  ŪKINĖS VEIKLOS

PAUKŠTIENOS PERDIRBIMO ĮMONĖ

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA

 

Ataskaitos viešo supažindinimo susirinkimo PROTOKOLAS

 

     www.rachel.lt/media/Protokolas_Paukstienos%20perdirbimo%20imone_ZUK%20AgroAves%20group.pdf

 


 

UAB ,,Agrovera“ planuojamos ūkinės veiklos paukštyno Pakalniškių k., Girkalnio sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

 

www.rachel.lt/media/PAV%20ataskaita_20170425_Subjektams_UAB%20Agrovera_1%20dalis.pdf

www.rachel.lt/media/PAV%20ataskaita_20170425_Subjektams_UAB%20Agrovera_2%20dalis.pdf

 


 

 

ŽŪK ,,AgroAves group“ planuojamos ūkinės veiklos

 PAUKŠTIENOS PERDIRBIMO ĮMONĖ poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

 

www.rachel.lt/media/PAV%20ataskaita_ZUK%20AgroAves%20Group_20171103_1%20dalis.pdf

 

www.rachel.lt/media/PAV%20ataskaita_ZUK%20AgroAves%20Group_20171103_2%20dalis.pdf


 

 

 

 

UAB ,,AGROVERA“ PLANUOJAMOS  ŪKINĖS VEIKLOS PAUKŠTYNO

 

  POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO  Ataskaitos viešo supažindinimo susirinkimo PROTOKOLAS

 

 www.rachel.lt/media/Protokolas_UAB%20Agrovera_Pakalniskiai_paukstynas.pdf

 

 


 


 Informacija apie parengtą UAB ,,Agrovera“ planuojamos ūkinės veiklos paukštyno Pakalniškių k., Girkalnio sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir viešą supažindinimą

 

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – UAB ,,Agrovera“, įm. k.: 302695322, Asavos g. 5, LT-02203, Vilnius, tel.: 868689499, vadovas Darius Jagminas, el. p.: uabagrovera@gmail.com

Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas – UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, tel.: (8 5) 278 9595, faks.: (8 5) 2778195, el. p.: info@rachel.lt, administratorė Lina Tamoliūnaitė.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – paukštynas (viščiukų/broilerių auginimas ir realizavimas).

Planuojamos ūkinės veiklos vieta – žemės sklypas (kad. Nr.7213/0006:2 Girkalnio k.v.) Pakalniškių k., Girkalnio sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas – Raseinių rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyrius. Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje: Aplinkos apsaugos agentūra.

Išsamiau susipažinti su PAV ataskaita galima – UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, tel.: (8 5) 278 9595, faks.: (8 5) 2778195, el. p.: info@rachel.lt, PAV dokumentų rengėjo internetinėje svetainėje adresu http://www.rachel.lt bei Girkalnio seniūnijos patalpose (Šėtupio g. 40, Girkalnio mstl., LT-60313, Raseinių r. sav.) darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. nuo 2017 m. kovo 24 d. iki 2017 m. balandžio 10 d. imtinai.

Viešas susirinkimas įvyks: 2017 m. balandžio 10 d. 17.10 val. Girkalnio seniūnijos salėje, adresu Šėtupio g. 40, Girkalnio mstl., LT-60313, Raseinių r. sav.

Pasiūlymai dėl PAV ataskaitos teikiami – PAV dokumentų rengėjui UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting” raštu (paštu, faksu arba el. paštu) S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, tel.: (8 5) 278 9595, faks.: (8 5) 2778195, el. p.: info@rachel.lt. Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai. Pasiūlymai gali būti teikiami darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. iki 2017 m. balandžio 10 d. imtinai.

 


 

 

Informacija apie parengtą ŽŪK ,,Agro Aves group" planuojamos ūkinės veiklos

PAUKŠTIENOS PERDIRBIMO ĮMONĖ

poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir viešą supažindinimą

 

 

 

 

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – ŽŪK ,,AGROAVES GROUP“, įm. k.: 302773568, Vinco Kudirkos g. 22, LT-01113, Vilnius, tel.: 868617813, direktoriaus pavaduotojas Henrikas Ragauskas, el. p.: agroavesgroup.slh@gmail.com. 

 

Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas – UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, tel.: (8 5) 278 9595, faks.: (8 5) 2778195, el. p.: info@rachel.lt, administratorė Lina Tamoliūnaitė.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – paukštienos perdirbimo įmonė.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta – žemės sklypas (kad. Nr.4972/0022:26 Žiežmarių m.k.v.) Žiežmarių m., Žiežmarių sen., Kaišiadorių r. sav.

 

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyrius. Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje: Aplinkos apsaugos agentūra. 

 

Išsamiau susipažinti su PAV ataskaita galima – UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, tel.: (8 5) 278 9595, faks.: (8 5) 2778195, el. p.: info@rachel.lt, PAV dokumentų rengėjo internetinėje svetainėje adresu http://www.rachel.lt bei Žiežmarių seniūnijos patalpose (Žaslių g.62, Žiežmariai, LT-56235 Kaišiadorių r. sav.) darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. nuo 2017 m. balandžio 25 d. iki 2017 m. gegužės 11 d. imtinai.

Viešas susirinkimas įvyks: 2017 m. gegužės 11 d. 17.10 val. Žiežmarių kultūros centro salėje, adresu Vytauto g. 13, 56237, Žiežmariai, Kaišiadorių r. sav.

Pasiūlymai dėl PAV ataskaitos teikiami – PAV dokumentų rengėjui UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting” raštu (paštu, faksu arba el. paštu) S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, tel.: (8 5) 278 9595, faks.: (8 5) 2778195, el. p.: info@rachel.lt. Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai. Pasiūlymai gali būti teikiami darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. iki 2017 m. gegužės 11 d. imtinai.

 
 

Informacija apie parengtą UAB ,,Agrovera“ planuojamos ūkinės veiklos PAUKŠTYNO poveikio aplinkai vertinimo programą

 

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – UAB ,,Agrovera“, įm. k.: 302695322, Asavos g. 5, LT-02203, Vilnius, tel.: 868689499, vadovas Darius Jagminas, el. p.: uabagrovera@gmail.com

Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas – UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, įm. k.:126381591, S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, tel.: (8 5) 278 9595, faks.: (8 5) 2778195, el. p.: info@rachel.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – paukštynas (viščiukų/broilerių auginimas ir realizavimas).

Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Pakalniškių k., Girkalnio sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr.

 

 

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas – Raseinių rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyrius. Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje: Aplinkos apsaugos agentūra. 

 

Išsamiau susipažinti su planuojamos ūkinės veiklos PAV programa galima – UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, tel.: (8 5) 278 9595, faks.: (8 5) 2778195, el. p.: info@rachel.lt, PAV dokumentų rengėjo internetinėje svetainėje adresu http://www.rachel.lt bei Girkalnio seniūnijos patalpose (Šėtupio g. 40, Girkalnio mstl., LT-60313, Raseinių r. sav.) darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. iki 2016 m. birželio 9 d. imtinai.

Pasiūlymai teikiami – PAV dokumentų rengėjui UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting” raštu (paštu, faksu arba el. paštu) S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, tel.: (8 5) 278 9595, faks.: (8 5) 2778195, el. p.: info@rachel.lt arba planuojamos ūkinės veiklos užsakovui raštu (paštu arba el. paštu) UAB ,,Agrovera“, įm. k.: 302695322, Asavos g. 5, LT-02203, Vilnius, tel.: 868689499, vadovas Darius Jagminas, el. p.:uabagrovera@gmail.com. Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai. Pasiūlymai gali būti teikiami darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. iki 2016 m. birželio 9 d. imtinai.
 


 

Copyright © 2003-2017 by RACHEL all rights reserved. Sprendimas: www.nerijus.info