LT EN


 

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS 

PIENININKYSTĖS KOMPLEKSO REKONSTRUKCIJA 

POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS

VIEŠOJO SUPAŽINDINIMO PROTOKOLAS

www.rachel.lt/media/protokolas1.pdf

www.rachel.lt/media/protokolas2.pdf


PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS 

PIENININKYSTĖS KOMPLEKSO 

Gluosninkų G. 2, gluosninkų K., simno SEN., Alytaus r.

 

POVEIKIO APLINKAI  VERTINIMO ATRANKA

www.rachel.lt/media/PAV%20atranka%20ATZALYNAS%202018-12-03.pdf


PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS 

PIENININKYSTĖS KOMPLEKSO PLĖTROS 

švenčionėlių G. 37, senos pašaminės K., švenčionių R. 

POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI  VERTINIMO ATASKAITA

Planuojamos ūkinės veiklos  organizatorius: Ūkininkas I. BalčiūnasŠvenčionėlių g. 37, Senos Pašaminės k., Švenčionėlių sen., kontaktinis asmuo – I. Balčiūnas, tel: (8 387) 41331.

Ataskaitos rengėjas: UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, Vilnius, tel.: 8 608 86500, el. p.: sandra@rachel.lt, kontaktinis asmuo – S. Vadakojytė - Kareivienė.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta (adresas): Pienininkystės komplekso rekonstrukcija, Švenčionėlių g. 37, Senos Pašaminės k., Švenčionėlių sen. 

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Ūkinė veikla – pienininkystės kompleksas. Pirmu etapu planuojama „B“ karvidės rekonstrukcija. „A“ karvidė rekonstruota 2004 m. Rekonstravus karvidę „B“ numatoma statyti naują skysto mėšlo rezervuarą, bei padidinti galvijų skaičių ūkyje iki 557 vnt. Šiuo metu ūkyje laikomi 481 galvijai.

Ataskaita viešai eksponuojama: nuo 2018 m. gruodžio 3 d. iki 2018 m. gruodžio 14 d. Švenčionėlių seniūnijos patalpose, adresu: Švenčionių g. 3, Švenčionėliai ir  ataskaitos rengėjo UAB „R.A.C.H.E.L. Consulting“ patalpose, adresu: S. Žukausko g. 33-53, Vilnius. Darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. Ataskaitos el. versiją atsisiųsti galima internetinėje svetainėje - www.rachel.lt.

Viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita vyks: 2018 m. gruodžio 17 d. 17.00 val. Švenčionėlių seniūnijos patalpose, adresu: Švenčionių g. 3, Švenčionėliai, LT-18215.

Iki viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita, susirinkimo pasiūlymus teikti raštu: ataskaitos rengėjui UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, el. p.: lauryna@rachel.lt. 

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas, Adresas: Kalvarijų g. 153, Vilnius.  Tel. (8 5) 264 9676, El. p.: vilnius@nvsc.lt.


PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS 

PIENININKYSTĖS KOMPLEKSO PLĖTROS 

švenčionėlių G. 37, Senos pašaminės K., švenčionėlių SEN., švenčionių R.  

POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI  VERTINIMO ATASKAITA

 

www.rachel.lt/media/PVSV%20ataskaita%20I_%20Balciuno%20ukis.pdf


PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS 

PIENININKYSTĖS KOMPLEKSO PLĖTROS 

DVARO G. 19, VAIVADIŠKIŲ K., SIESIKŲ SEN., UKMERGĖS R. 

POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI  VERTINIMO ATASKAITA

Planuojamos ūkinės veiklos  organizatorius: Ūkininkas S. Razvadauskas, Dvaro g. 19, Siesikų sen, Vaivadiškių k., Ukmergės r., kontaktinis asmuo – S. Razvadauskas, tel: 8 612 21205.
Ataskaitos rengėjas: UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, Vilnius, tel.: 8 608 86500, el. p.: sandra@rachel.lt, kontaktinis asmuo – S. Vadakojytė - Kareivienė.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta (adresas):  Pienininkystės komplekso rekonstrukcija, Dvaro g. 19, Siesikų sen.,  Vaivadiškių k., Ukmergės r.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Ūkinė veikla – pienininkystės kompleksas. Pieno per metus priduodama apie 140 tonų, mėsos apie 1 toną.
Karvidė „B“ buvo rekonstruota 2013 metais. Planuojama rekonstruoti karvidę „A“ ir statyti naują skysto mėšlo rezervuarą, bei padidinti galvijų skaičių ūkyje iki 468 vnt. Šiuo metu ūkyje laikoma 401 galvijai. Galvijų skaičius bus didinamas palaipsniui.
Ataskaita viešai eksponuojama: nuo 2018 m. lapkričio 13 d. iki 2018 m. lapkričio 27 d. Siesikų seniūnijos patalpose, adresu: Draugystės g. 2, Siesikų mstl., Ukmergės r. ir  ataskaitos rengėjo UAB „R.A.C.H.E.L. Consulting“ patalpose, adresu: S. Žukausko g. 33-53, Vilnius. Darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. Ataskaitos el. versiją atsisiųsti galima internetinėje svetainėje -
www.rachel.lt.
Viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita vyks: 2018 m. lapkričio 28 d. 17.00 val. Siesikų seniūnijos patalpose, adresu: Draugystės g. 2, Siesikų mstl., Ukmergės r.

Iki viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita, susirinkimo pasiūlymus teikti raštu: ataskaitos rengėjui UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, el. p.:
lauryna@rachel.lt.
Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas, Adresas: Kalvarijų g. 153, Vilnius.  Tel. (8 5) 264 9676, El. p.: vilnius@nvsc.lt.


PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS 

PIENININKYSTĖS KOMPLEKSO PLĖTROS 

DVARO G. 19, vaivadiškių K., siesikų SEN., ukmergės r. 

POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI  VERTINIMO ATASKAITA

 

www.rachel.lt/media/PVSV%20ataskaita%20Razvadausko%202018-11-09.pdf


PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS 

PIENININKYSTĖS KOMPLEKSO REKONSTRUKCIJOS

DVARO G. 19, VAIVADIŠKIŲ K., SIESIKŲ SEN., UKMERGĖS R. 

POVEIKIO APLINKAI  VERTINIMO ATRANKA

 

www.rachel.lt/media/PAV%20atranka_Uk_S_Razvadausko%202018-11-09%20tusuota.pdf


PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS 

PIENININKYSTĖS KOMPLEKSO PLĖTROS 

DVARO G. 53, MEŠKALAUKIO K., JONIŠKĖLIO APYL. SEN.,  

POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI  VERTINIMO ATASKAITA

Planuojamos ūkinės veiklos  organizatorius: ŽŪK „Baltas lašas“ Dvaro g. 2A, Meškalaukis, kontaktinis asmuo –  projekto vadovė Asta Kokienė, UAB „Statybų valdymo biuras“,  tel. (8-37) 206356.
Ataskaitos rengėjas: UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, Vilnius, tel.: 8 608 86500, el. p.: sandra@rachel.lt, kontaktinis asmuo – S. Vadakojytė - Kareivienė.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta (adresas): ŽŪK „Baltas lašas“ pienininkystės komplekso plėtra Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Meškalaukio k.
Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Ūkinė veikla – pienininkystės komplekso plėtra. Naujų fermų statybai bus sujungti 4 žemės sklypai, šalia esamo pienininkystės komplekso. Šiuo metu vykdomos sklypų sujungimo procedūros. Projektuojamos 4 fermos ir pieno blokas su pagalbinėmis patalpomis. Visos melžiamos karvės bus laikomos naujuose tvartuose. Planuojama papildomai statyti naujus 4  vnt. skysto mėšlo rezervuarus (viso 32 000 m3) adresu Jukonių k. Pušaloto sen. Skystas mėšlas kaupiamas rezervuaruose, separuojamas.
Ataskaita viešai eksponuojama: nuo 2018 m. lapkričio 15 d. iki 2018 m. lapkričio 29 d. Joniškėlio apyl. seniūnijos patalpose, adresu: Vytauto g. 25, Joniškėlis, Pasvalio r. sav. ir  ataskaitos rengėjo UAB „R.A.C.H.E.L. Consulting“ patalpose, adresu: S. Žukausko g. 33-53, Vilnius. Darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. Ataskaitos el. versiją atsisiųsti galima internetinėje svetainėje - www.rachel.lt.
Viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita vyks: 2018 m. gruodžio 3 d. 17.00 val. Joniškėlio apyl. seniūnijos patalpose, adresu: Vytauto g. 25, Joniškėlis, Pasvalio r. sav.
Iki viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita, susirinkimo pasiūlymus teikti raštu: ataskaitos rengėjui UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, el. p.: lauryna@rachel.lt.
Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Penevėžio departamentas, Adresas: Respublikos g. 13, Panevėžys, Tel. (8 45) 46 10 81, El. p.: panevezys@nvsc.lt.


PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS 

PIENININKYSTĖS KOMPLEKSO PLĖTROS 

DVARO G. 53, MEŠKALAUKIO K., JONIŠKĖLIO APYL. SEN., 

POVEIKIO Visuomenės sveikatai  VERTINIMo ataskaita


www.rachel.lt/media/PVSV%20ataskaita%20Baltas%20lasas.pdf


PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS 

PIENININKYSTĖS KOMPLEKSO PLĖTROS 

DVARO G. 53, mEŠKALAUKIO K., jONIŠKĖLIO APYL. SEN.,

POVEIKIO APLINKAI  VERTINIMO ATRANKA

 

www.rachel.lt/media/PAV%20atranka_baltas%20lasas%202018-10-15.pdf 


PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS 

KAPINIŲ IŠPLĖTIMO 

LELIŪNŲ MIESTELIS., UTENOS R. SAV. 

poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos

Viešojo supažindinimo protokolas

 

 www.rachel.lt/media/protokolas0001(2).pdf


 

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS 

KAPINIŲ IŠPLĖTIMO 

LELIŪNŲ MIESTELIS., UTENOS R. SAV. 

poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita 

 

Planuojamos ūkinės veiklos  organizatorius: Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, Utena, LT-28503, kontaktinis asmuo: Jūratė Parogytė, el. p.: jurate.paragyte@utena.lt.

Ataskaitos rengėjas: UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, Vilnius, tel.:(8 5)278 9595, el. p.: info@rachel.lt, ieva@rachel.lt, kontaktinis asmuo – Ieva Šedlauskaitė.  

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta (adresas):  Planuojama ūkinė veikla - Leliūnų miestelio kapinių išplėtimas. Teritorija prieš esamas Leliūnų kapines Leliūnų mstl., Leliūnų sen. Utenos raj. 

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Planuojama ūkinė veikla - Leliūnų  miestelio kapinių išplėtimas. Naujosiose kapinėse planuojama  apie 250 tradicinio laidojimo kapaviečių,  apie 100 urnų laidojimo kapaviečių  ir  pelenų barstymo laukas. Šalia senųjų kapinių planuojama įrengti automobilių stovėjimo aikštelę (28 vietos) ir  pastatą su tualetais ir ritualinių prekių ir gėlių parduotuve. 

Ataskaita viešai eksponuojama: nuo 2018 m. rugsėjo 24 d. iki 2018 m. spalio 5 d. Leliūnų seniūnijos patalpose, adresu: Kauno g. 29, Leliūnų mstl., Utenos r. sav. ir  ataskaitos rengėjo UAB „R.A.C.H.E.L. Consulting“ patalpose, adresu: S. Žukausko g. 33-53, Vilnius. Darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. Ataskaitos el. versiją atsisiųsti galima internetinėje svetainėje - www.rachel.lt. 

Viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita vyks: 2018 m. spalio 8 d. 17.00 val. Leliūnų seniūnijos patalpose, adresu: Kauno g. 29, Leliūnų mstl., Utenos r. sav. 

Iki viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita, susirinkimo pasiūlymus teikti raštu: ataskaitos rengėjui UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, el. p.: ieva@rachel.lt.

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos departamentas, Adresas: S. Dariaus ir S. Girėno g. 12, Utena,   Tel. (8 389) 61 941, El. p.: utena@nvsc.lt.


 

„LELIŪNŲ MIESTELIO KAPINIŲ IŠPLĖTIMAS“  

POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITA

 

www.rachel.lt/media/PVSV%20ataskaita%20Leliunu%20kapines%202018-10-23.pdf 

www.rachel.lt/media/1%20priedas%20zemes%20sklypo%20suformavimas%20DWG%20brezinys.dwg

www.rachel.lt/media/2%20priedas%20Kapiniu%20teritorijos%20ir%20aiksteles%20eskizai(1).pdf

www.rachel.lt/media/4%20priedas%20Toponuotrauka%20Leliunu%20A1%20M500%20(2).pdf


Ūkininko I. Balčiūno pienininkystės komplekso

poveikio aplinkai vertinimo atranka

 

www.rachel.lt/media/PAV%20atranka_uk_I_Balciunas-TUSUOTA(1).pdf

 

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS

PANEVĖŽIO TERMOFIKACINĖS ELEKTRINĖS REKONSTRUKCIJOS

poveikio visuomenės sveikatai vertinimo AtaskaitA

 

www.rachel.lt/media/PVSV_TE_%2009_03.pdf

 

www.rachel.lt/media/12%20PRIEDAS.pdf


 

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS

PANEVĖŽIO RAJONINĖS KATILINĖS NR. 2 REKONSTRUKCIJOS

poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita

www.rachel.lt/media/PVSV_RK2_09_03.pdf

 

www.rachel.lt/media/12%20PRIEDAS.pdf


 

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS

PANEVĖŽIO RAJONINĖS KATILINĖS NR. 2 REKONSTRUKCIJOS

poveikio visuomenės sveikatai vertinimo

Ataskaitos viešo supažindinimo susirinkimo PROTOKOLAS

 

www.rachel.lt/media/Protokolas%20RK-2.pdf

 


PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS

PANEVĖŽIO TERMOFIKACINĖS ELEKTRINĖS REKONSTRUKCIJOS

poveikio visuomenės sveikatai vertinimo

Ataskaitos viešo supažindinimo susirinkimo PROTOKOLAS

www.rachel.lt/media/Protokolas%20termofikacine.pdf 


„Panevėžio RK–2 rekonstrukcija,

kurios metu bus pastatytas naujas biokuru kūrenamas 8 MW katilas

su 1,8 MW kondensaciniu ekonomaizeriu Senamiesčio g. 113, Panevėžys “

poveikio aplinkai vertinimo atranka

www.rachel.lt/media/PAV%20atranka_RK-2%2010-15.pdf

www.rachel.lt/media/13%20PRIEDAS.pdf


„Panevėžio termofikacinės elektrinės rekonstrukcijos,

kurios metu bus įrengtas naujas biokuru kūrenamas,

20 MW šiluminės galios garo katilas su kondensaciniu ekonomaizeriu

poveikio aplinkai vertinimo atranka

www.rachel.lt/media/PAV%20atranka_TE%2010-15.pdf

www.rachel.lt/media/13%20PRIEDAS.pdf


 

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS 

PANEVĖŽIO RK–2 REKONSTRUKCIJOS  

SENAMIESČIO G. 113, PANEVĖŽYS  

poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita

 

Planuojamos ūkinės veiklos  organizatorius: AB „Panevėžio energija“, Panevėžys, Senamiesčio g. 113, LT-35114, kontaktinis asmuo: M.Našlėnaitė, el. p.: m.naslenaite@pe.lt. 

Ataskaitos rengėjas: UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, Vilnius, tel.:(8 5)278 9595, el. p.: info@rachel.lt, ieva@rachel, kontaktinis asmuo – I.Šedlauskaitė. 

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta (adresas):  Panevėžio RK–2 rekonstrukcija, kurios metu bus pastatytas naujas biokuru kūrenamas 8 MW katilas su 1,8 MW kondensaciniu ekonomaizeriu, Senamiesčio g. 113, Panevėžys. 

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Panevėžio RK-2 šilumos energija yra gaminama deginant gamtines dujas arba mazutą (po rekonstrukcijos bus pradėtas naudoti ir biokuras). Šiuo metu katilinės šiluminis galingumas yra 95,6 MW., po rekonstrukcijos bus 103,6 MW. 

Po rekonstrukcijos katilinėje planuojama pastatyti naują biokuru kūrenamą 8 MW katilą su 1,8 MW kondensaciniu ekonomaizeriu. Katilinė dirba tik šildymo sezono metu. Planuojamos ūkinės veiklos sąlygojama aplinkos oro tarša, triukšmas ribinių verčių nesieks gamybinėje teritorijoje. Sanitarinę apsaugos zoną siūloma sutapatinti su sklypo esančio, Senamiesčio g. 113, ribomis. 

Ataskaita viešai eksponuojama: nuo 2018 m. liepos 30 d. iki 2018 m. rugpjūčio 10 d. Panevėžio seniūnijos patalpose, adresu: Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys ir  ataskaitos rengėjo UAB „R.A.C.H.E.L. Consulting“ patalpose, adresu: S. Žukausko g. 33-53, Vilnius. Darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. Ataskaitos el. versiją atsisiųsti galima internetinėje svetainėje - www.rachel.lt. 

Viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita vyks: 2018 m. rugpjūčio 13 d. 17.00 val. Panevėžio seniūnijos patalpose, adresu: Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys. 

Iki viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita, susirinkimo pasiūlymus teikti raštu: ataskaitos rengėjui UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, el. p.: ieva@rachel.lt. 

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas, Adresas: Respublikos g. 13, Panevėžys  Tel. (8 45) 46 10 81, El. p.: panevezys@nvsc.lt.

 


 

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS 

„PANEVĖŽIO RK–2 REKONSTRUKCIJA, KURIOS METU BUS PASTATYTAS NAUJAS BIOKURU KŪRENAMAS 8 MW KATILAS SU 1,8 MW KONDENSACINIU EKONOMAIZERIU

poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita

www.rachel.lt/media/PVSV_RK2_20180726.pdf

www.rachel.lt/media/12%20PRIEDAS.pdf


 

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS

PANEVĖŽIO TERMOFIKACINĖS ELEKTRINĖS REKONSTRUKCIJOS

SENAMIESČIO G. 13, PANEVĖŽYS

poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita

 

Planuojamos ūkinės veiklos  organizatorius: AB „Panevėžio energija“, Panevėžys, Senamiesčio g. 113, LT-35114, kontaktinis asmuo: M. Našlėnaitė, el. p.: m.naslenaite@pe.lt. 

Ataskaitos rengėjas: UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, Vilnius, tel.:(8 5)278 9595, el. p.: ieva@rachel.lt, kontaktinis asmuo – I.Šedlauskaitė. 

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta (adresas):  Panevėžio termofikacinės elektrinės rekonstrukcija, kurios metu bus įrengtas naujas biokuru kūrenamas, 20 MW šiluminės galios garo katilas su kondensaciniu ekonomaizeriu Senamiesčio g. 113, Panevėžys. 

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Planuojama pastatyti biokuru kūrenamą 20 MW šiluminės galios garo katilą su kondensaciniu ekonomaizeriu, prie esamos garo turbinos (kurios elektrinė galia 9 MW) gaminant 4,99 MW/val. elektros energijos.  Planuojamas termofikacinės elektrinės galingumas nesikeis. Išliks 35 MW elektrinės galios ir 32 MW šiluminės galios. Po rekonstrukcijos biokuro bus sudeginta apie 67650 t/ metus, gamtinės dujos nebebus naudojamos. Planuojamos ūkinės veiklos sąlygojama aplinkos oro tarša, triukšmas ribinių verčių nesieks gamybinėje teritorijoje. Sanitarinę apsaugos zoną siūloma sutapatinti su sklypo esančio ,Senamiesčio g. 113, ribomis. 

Ataskaita viešai eksponuojama: nuo 2018 m. liepos 30 d. iki 2018 m. rugpjūčio 10 d. Panevėžio seniūnijos patalpose, adresu: Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys ir  ataskaitos rengėjo UAB „R.A.C.H.E.L. Consulting“ patalpose, adresu: S. Žukausko g. 33-53, Vilnius. Darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. Ataskaitos el. versiją atsisiųsti galima internetinėje svetainėje - www.rachel.lt. 

Viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita vyks: 2018 m. rugpjūčio 13 d. 17.00 val. Panevėžio seniūnijos patalpose, adresu: Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys. 

Iki viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita, susirinkimo pasiūlymus teikti raštu: ataskaitos rengėjui UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, el. p.: ieva@rachel.lt. 

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas, Adresas: Respublikos g. 13, Panevėžys  Tel. (8 45) 46 10 81, El. p.: panevezys@nvsc.lt.

 


 

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS 

PANEVĖŽIO TERMOFIKACINĖS ELEKTRINĖS REKONSTRUKCIJA, KURIOS METU BUS ĮRENGTAS NAUJAS BIOKURU KŪRENAMAS, 20MW ŠILUMINĖS GALIOS GARO KATILAS SU KONDENSACINIU EKONOMAIZERIU“

poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita

www.rachel.lt/media/PVSV_PE_termof20180706.pdf

www.rachel.lt/media/12%20PRIEDAS.pdf


 

LOGISTIKOS SANDĖLIŲ MARTINAVOS G. 8, MARTINAVOS K., KAUNO R.
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
ATRANKA

www.rachel.lt/media/AIF%20LT%20AAA20180712.pdf


 

UAB ,,Agrovera“ planuojamos ūkinės veiklos

paukštyno Pakalniškių k., Girkalnio sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr.

poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

 www.rachel.lt/media/ag/PAV%201.pdf

www.rachel.lt/media/ag/PAV%202.pdf

www.rachel.lt/media/ag/PAV%203.pdf

 www.rachel.lt/media/ag/PAV%204.pdf


 

 

PIENININKYSTĖS KOMPLEKSO, ESANČIO AŠTRIOSIOS KIRSNOS K.

 

BŪDVIEČIO SEN. LAZDIJŲ R. PLĖTRA 

POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITA

www.rachel.lt/media/PVSV%20ataskaita%2020180620.pdf


 

 

VIEŠAS VISUOMENĖS SUPAŽINDINIMAS SU ŽŪB „DRAUGAS“ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – PIENININKYSTĖS KOMPLEKSO PLĖTRA  RADVILONIŲ G. 7, ALKSNIUPIAI, LT-82494 RADVILIŠKIO R. POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO

ATASKAITOS VIEŠO SUPAŽINDINIMO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

www.rachel.lt/media/zubdraugas_protokolas.pdf


 

GALVIJŲ AUGINIMAS IR NAUJO SKYSTO MĖŠLO KAUPTUVO STATYBA

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATRANKA

www.rachel.lt/media/PAV%20atranka_20180430_patikslinta2.pdf


 

INFORMACIJA apie Planuojamos ūkinės veiklos

GALVIJŲ AUGINIMO IR NAUJO SKYSTO MĖŠLO KAUPTUVO STATYBOS

poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados

   

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: AB „AUGA Group“,  Konstitucijos pr. 21C, QUADRUM NORTH LT-08130 Vilnius, Tel. 8 5 233 5340, Faks. 8 5 233 5345 El. p. info@auga.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:  Galvijų auginimas ir naujo skysto mėšlo kauptuvo statyba.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Lankesos g. 1, 16, 20, 22, Bukonių k., Bukonių sen., Jonavos r. sav

Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai: 2018-04-26 raštu Nr.(28.2)-A4-3992 Aplinkos apsaugos agentūra priėmė išvadą, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

 Susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą per 10 d. d. nuo šios informacijos paskelbimo dienos galima: UAB ,, AUGA Group“, adresas Konstitucijos pr. 21C, QUADRUM NORTH LT-08130 Vilnius. Kontaktins asmuo – Saulius Drulia , Tel. +370 349 49794, el. p. s.drulia@auga.lt

Pateikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą per 20 d. d. nuo šios informacijos paskelbimo dienos galima:  Aplinkos apsaugos agentūrai, adresu: A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311, Vilnius, tel.: 8 706 62008, el. p.: aaa@aaa.am.lt.

 

Susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais per 10 d.d. nuo šios informacijos paskelbimo dienos galima:  UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, adresu: S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, tel.: (8 5) 278 9595, el. p.: info@rachel.lt arba Aplinkos apsaugos agentūroje, adresu: A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311, Vilnius, tel.: 8 706 62008, el. p.: aaa@aaa.am.lt.

 


 

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS

PIENININKYSTĖS KOMPLEKSO PLĖTROS

RADVILONIŲ G. 7, ALKSNIUPIAI, RADVILIŠKIO R.

POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITA

 

www.rachel.lt/media/PVSV%20ataskaita%2020180601.pdf


 

 

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS

PIENININKYSTĖS KOMPLEKSO PLĖTROS

RADVILONIŲ G. 7, ALKSNIUPIAI, RADVILIŠKIO R.

poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita

 

Planuojamos ūkinės veiklos  organizatorius: ŽŪB „Draugas“,  Algirdo g. 20, Alksniupiai, LT-82494 Radviliškio r. Tel. +37042249367, kontaktinis asmuo -  Egidijus Tamulis, el. p: zubdraugas@gmail.com

Ataskaitos rengėjas: UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, Vilnius, tel.:(8 5)278 9595, el. p.: info@rachel.lt , kontaktinis asmuo – Ignas Jasinevičius.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta:  Pienininkystės komplekso plėtra, Radvilonių g. 7, Alksniupiai, Radviliškio r.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Pagrindinė veikla - pieninė gyvulininkystė. Esamuose tvartuose šiuo metu laikoma 1436 SG. Pastačius naują 524 vietų tvartą ūkyje planuojama laikyti 1960 SG.

Ataskaita viešai eksponuojama: nuo 2018 m. balandžio 12 d. iki 2018 m. gegužės 2 d. Pakalniškių seniūnijos patalpose, adresu: Jaunimo g. 4, Raudondvario k., Radviliškio r. ir  ataskaitos rengėjo UAB „R.A.C.H.E.L. Consulting“ patalpose, adresu: S. Žukausko g. 33-53, Vilnius. Darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. Ataskaitos el. versiją atsisiųsti galima internetinėje svetainėje - www.rachel.lt.

Viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita vyks: 2018 m. gegužės 2 d. Pakalniškių seniūnijos patalpose, adresu: Jaunimo g. 4, Raudondvario k., Radviliškio r., 17 val.

Iki viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita, susirinkimo pasiūlymus teikti raštu: ataskaitos rengėjui UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, el. p.: lauryna@rachel.lt. 

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas, Adresas: Vilniaus g. 229, Šiauliai, tel.: (8 41) 59 6374, el. p.: siauliai@nvsc.lt.


 

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS

NARTEIKIŲ KATILINĖS REKONSTRUKCIJOS

DARŽELIO G. 2, NARTEIKIŲ K., PASVALIO R.

POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITA

 

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: AB „Panevėžio energija“, įmonės kodas: 147248313, Senamiesčio g. 113, Panevėžys, tel. (845)501059, el. p.: m.naslenaite@pe.lt, kontaktinis asmuo - Miglė Našlėnaitė.

Ataskaitos rengėjas: UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, Vilnius, tel.:(8 5)278 9595, el. p.: info@rachel.lt , kontaktinis asmuo – Ignas Jasinevičius.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta: Narteikių katilinės rekonstrukcija, Darželio g. 2, Narteikių k., Pasvalio r.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Planuojama įgyvendinti projektą „Pasvalio r. Narteikių gyv. Katilinės biokuru kūrenamo vandens šildymo katilo Nr. 4 keitimas“, kurio metu senas susidėvėjęs šiaudais kūrenamas katilas bus pakeistas nauju, biokuru kūrenamu, tokios pačios galios katilu.

Ataskaita viešai eksponuojama: nuo 2018 m. kovo 8 d. iki 2018 m. kovo 26 d. Joniškėlio apylinkės seniūnijos patalpose, adresu: Vytauto g. 25, Joniškėlis, Pasvalio r. ir ataskaitos rengėjo UAB „R.A.C.H.E.L. Consulting“ patalpose, adresu: S. Žukausko g. 33-53, Vilnius. Darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. Ataskaitos el. versiją atsisiųsti galima internetinėje svetainėje - www.rachel.lt.

Viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita vyks: 2018 m. kovo 26 d. Joniškėlio apylinkės seniūnijos patalpose, adresu: Vytauto g. 25, Joniškėlio m., Pasvalio r., 17 val.

Iki viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita, susirinkimo pasiūlymus teikti raštu: ataskaitos rengėjui UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, el. p.: ignas@rachel.lt.

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas, Adresas: Respublikos g. 13, Panevėžys, tel.: (8 45) 46 10 81, el. p.: panevezys@nvsc.lt.

 


 

P. POŠIŪNO ŪKIO PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS

NEPAVOJINGŲ ATLIEKŲ TVARKYMO

poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos

VIEŠO SUPAŽINDINIMO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

www.rachel.lt/media/Protokolas_P_Po%EF%BF%BDi_no__kio.pdf


 AŠTRIOSIOS KIRSNOS K., BŪDVIEČIO SEN., LAZDIJŲ R. SAV. ESANČIO PIENININKYSTĖS KOMPLEKSO PLĖTROS

POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS

VIEŠO SUPAŽINDINIMO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

www.rachel.lt/media/Naglio%20Narausko%20PVSV%20Susirinkimo%20protokolas.pdf

 


 PARENGTA P. POŠIŪNO ŪKIO PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS
NEPAVOJINGŲ ATLIEKŲ TVARKYMO
POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITA


Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: P. Pošiūno ūkis, adresas: Švenčionių r. sav., Cirkliškio sen., Modžiūnų k., LT-18119, tel. +370 682 26058, el. p.: posiunoukis@gmail.com, kontaktinis asmuo - Petras Pošiūnas.
Ataskaitos rengėjas: UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, Vilnius, tel.:(8 5)278 9595, el. p.: info@rachel.lt , kontaktinis asmuo – Ignas Jasinevičius.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta (adresas): Nepavojingų atliekų tvarkymas, Švenčionių r. sav., Cirkliškio sen., Modžiūnų k.
Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Planuojamos ūkinės veiklos metu numatoma tvarkyti nepavojingąsias statybines atliekas. Nepavojingosios statybinės atliekos bus surenkamos iš juridinių ir (arba) fizinių asmenų.
Ataskaita viešai eksponuojama: nuo 2017 m. lapkričio 3 d. iki 2017 m. lapkričio 20 d. Cirkliškio seniūnijos patalpose, adresu: Liepų al. 1, Cirkliškio k., Švenčionių r. ir ataskaitos rengėjo UAB „R.A.C.H.E.L. Consulting“ patalpose, adresu: S. Žukausko g. 33-53, Vilnius. Darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. Ataskaitos el. versiją atsisiųsti galima internetinėje svetainėje - www.rachel.lt.
Viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita vyks: 2017 m. lapkričio 20 d. Cirkliškio seniūnijos patalpose, adresu: Liepų al. 1, Cirkliškio k., Švenčionių r., 17 val.
Iki viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita, susirinkimo pasiūlymus teikti raštu: ataskaitos rengėjui UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, el.p.: info@rachel.lt.
Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas, Adresas: Kalvarijų g. 153, Vilnius, Tel. (8 5) 264 9676, El. p.: vilnius@nvsc.lt.

 


 

 P. POŠIŪNO ŪKIO PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS
NEPAVOJINGŲ ATLIEKŲ TVARKYMO
POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITA

www.rachel.lt/media/PVSV_ataskaita_20180302.pdf

 


PARENGTA AŠTRIOSIOS KIRSNOS K., BŪDVIEČIO SEN., LAZDIJŲ R. SAV. ESANČIO PIENININKYSTĖS KOMPLEKSO PLĖTROS
POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITA


Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: Ūkininkas Naglis Narauskas, ūkio kodas: 1387762, adresas: Žvejų g. 11, Aštriosios Kirsnos k., Būdviečio sen., Lazdijų r. sav., tel.: +370 652 56202, el.p.: andrius@dvaroukis.lt., kontaktinis asmuo – Andrius Gurklys.
Ataskaitos rengėjas: UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, Vilnius, tel.:(8 5)278 9595, el. p.: info@rachel.lt, kontaktinis asmuo – Ignas Jasinevičius.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta (adresas): Pienininkystės kompleksas, Aštriosios Kirsnos k., Būdviečio sen., Lazdijų r. sav.
Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Planuojamas pienininkystės komplekso plėtimasis - trečio rezervuaro statyba, dviejų tvartų rekonstrukcija ir prieauglio tvarto statyba, kuriame bus auginami pieniniai galvijai.
Ataskaita viešai eksponuojama: nuo 2017 m. spalio 19 d. iki 2017 m. lapkričio 6 d. Būdviečių seniūnijos patalpose, adresu: Dzūkų g. 2, Dzūkų k. Būdviečio sen., Lazdijų r. sav. ir ataskaitos rengėjo UAB „R.A.C.H.E.L. Consulting“ patalpose, adresu: S. Žukausko g. 33-53, Vilnius. Darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. Ataskaitos el. versiją atsisiųsti galima internetinėje svetainėje - www.rachel.lt.
Viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita vyks: 2017 m. lapkričio 6 d. Būdviečių seniūnijos patalpose adresu Dzūkų g. 2, Dzūkų k. Būdviečio sen., Lazdijų r. sav., 17 val.
Iki viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita, susirinkimo pasiūlymus teikti raštu: ataskaitos rengėjui UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting“, S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, el.p.: ignas@rachel.lt.
Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Alytaus departamentas, Adresas: Savanorių g. 4, Alytus, Tel.: (8 315) 51 182, el. p.: alytus@nvsc.lt.

 


 AŠTRIOSIOS KIRSNOS K., BŪDVIEČIO SEN., LAZDIJŲ R. SAV. ESANČIO PIENININKYSTĖS KOMPLEKSO PLĖTROS
POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITA

www.rachel.lt/media/PVSV%20ataskaita_20180319.pdf

 


 

UAB ,,Agrovera“ planuojamos ūkinės veiklos paukštyno Pakalniškių k., Girkalnio sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

 

www.rachel.lt/media/PAV%20ataskaita_20170425_Subjektams_UAB%20Agrovera_1%20dalis.pdf

www.rachel.lt/media/PAV%20ataskaita_20170425_Subjektams_UAB%20Agrovera_2%20dalis.pdf

   

 


 

 

UAB ,,AGROVERA“ PLANUOJAMOS  ŪKINĖS VEIKLOS PAUKŠTYNO

 

  POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO  Ataskaitos

viešo supažindinimo susirinkimo PROTOKOLAS

 

 www.rachel.lt/media/Protokolas_UAB%20Agrovera_Pakalniskiai_paukstynas.pdf

 

 


 


 Informacija apie parengtą UAB ,,Agrovera“ planuojamos ūkinės veiklos paukštyno Pakalniškių k., Girkalnio sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir viešą supažindinimą

 

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – UAB ,,Agrovera“, įm. k.: 302695322, Asavos g. 5, LT-02203, Vilnius, tel.: 868689499, vadovas Darius Jagminas, el. p.: uabagrovera@gmail.com

Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas – UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, tel.: (8 5) 278 9595, faks.: (8 5) 2778195, el. p.: info@rachel.lt, administratorė Lina Tamoliūnaitė.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – paukštynas (viščiukų/broilerių auginimas ir realizavimas).

Planuojamos ūkinės veiklos vieta – žemės sklypas (kad. Nr.7213/0006:2 Girkalnio k.v.) Pakalniškių k., Girkalnio sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas – Raseinių rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyrius. Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje: Aplinkos apsaugos agentūra.

Išsamiau susipažinti su PAV ataskaita galima – UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, tel.: (8 5) 278 9595, faks.: (8 5) 2778195, el. p.: info@rachel.lt, PAV dokumentų rengėjo internetinėje svetainėje adresu http://www.rachel.lt bei Girkalnio seniūnijos patalpose (Šėtupio g. 40, Girkalnio mstl., LT-60313, Raseinių r. sav.) darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. nuo 2017 m. kovo 24 d. iki 2017 m. balandžio 10 d. imtinai.

Viešas susirinkimas įvyks: 2017 m. balandžio 10 d. 17.10 val. Girkalnio seniūnijos salėje, adresu Šėtupio g. 40, Girkalnio mstl., LT-60313, Raseinių r. sav.

Pasiūlymai dėl PAV ataskaitos teikiami – PAV dokumentų rengėjui UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting” raštu (paštu, faksu arba el. paštu) S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, tel.: (8 5) 278 9595, faks.: (8 5) 2778195, el. p.: info@rachel.lt. Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai. Pasiūlymai gali būti teikiami darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. iki 2017 m. balandžio 10 d. imtinai.

 
 

Informacija apie parengtą UAB ,,Agrovera“ planuojamos ūkinės veiklos PAUKŠTYNO poveikio aplinkai vertinimo programą

 

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – UAB ,,Agrovera“, įm. k.: 302695322, Asavos g. 5, LT-02203, Vilnius, tel.: 868689499, vadovas Darius Jagminas, el. p.: uabagrovera@gmail.com

Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas – UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, įm. k.:126381591, S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, tel.: (8 5) 278 9595, faks.: (8 5) 2778195, el. p.: info@rachel.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – paukštynas (viščiukų/broilerių auginimas ir realizavimas).

Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Pakalniškių k., Girkalnio sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr.

 

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas – Raseinių rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyrius. Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje: Aplinkos apsaugos agentūra. 

 

Išsamiau susipažinti su planuojamos ūkinės veiklos PAV programa galima – UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, tel.: (8 5) 278 9595, faks.: (8 5) 2778195, el. p.: info@rachel.lt, PAV dokumentų rengėjo internetinėje svetainėje adresu http://www.rachel.lt bei Girkalnio seniūnijos patalpose (Šėtupio g. 40, Girkalnio mstl., LT-60313, Raseinių r. sav.) darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. iki 2016 m. birželio 9 d. imtinai.

Pasiūlymai teikiami – PAV dokumentų rengėjui UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting” raštu (paštu, faksu arba el. paštu) S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, tel.: (8 5) 278 9595, faks.: (8 5) 2778195, el. p.: info@rachel.lt arba planuojamos ūkinės veiklos užsakovui raštu (paštu arba el. paštu) UAB ,,Agrovera“, įm. k.: 302695322, Asavos g. 5, LT-02203, Vilnius, tel.: 868689499, vadovas Darius Jagminas, el. p.:uabagrovera@gmail.com. Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai. Pasiūlymai gali būti teikiami darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. iki 2016 m. birželio 9 d. imtinai.
 


 

Copyright © 2003-2018 by RACHEL all rights reserved. Sprendimas: www.nerijus.info