LT EN

VIEŠAS VISUOMENĖS SUPAŽINDINIMAS SU ŽŪB „DRAUGAS“ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – PIENININKYSTĖS KOMPLEKSO PLĖTRA  RADVILONIŲ G. 7, ALKSNIUPIAI, LT-82494 RADVILIŠKIO R. POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITA

 

ATASKAITOS VIEŠO SUPAŽINDINIMO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

www.rachel.lt/media/zubdraugas_protokolas.pdf


 

 

GALVIJŲ AUGINIMAS IR NAUJO SKYSTO MĖŠLO KAUPTUVO STATYBA

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATRANKA

www.rachel.lt/media/PAV%20atranka_20180430_patikslinta2.pdf


 

 

INFORMACIJA apie Planuojamos ūkinės veiklos

GALVIJŲ AUGINIMO IR NAUJO SKYSTO MĖŠLO KAUPTUVO STATYBOS

poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados

   

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: AB „AUGA Group“,  Konstitucijos pr. 21C, QUADRUM NORTH LT-08130 Vilnius, Tel. 8 5 233 5340, Faks. 8 5 233 5345 El. p. info@auga.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:  Galvijų auginimas ir naujo skysto mėšlo kauptuvo statyba.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Lankesos g. 1, 16, 20, 22, Bukonių k., Bukonių sen., Jonavos r. sav

Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai: 2018-04-26 raštu Nr.(28.2)-A4-3992 Aplinkos apsaugos agentūra priėmė išvadą, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

 Susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą per 10 d. d. nuo šios informacijos paskelbimo dienos galima: UAB ,, AUGA Group“, adresas Konstitucijos pr. 21C, QUADRUM NORTH LT-08130 Vilnius. Kontaktins asmuo – Saulius Drulia , Tel. +370 349 49794, el. p. s.drulia@auga.lt

Pateikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą per 20 d. d. nuo šios informacijos paskelbimo dienos galima:  Aplinkos apsaugos agentūrai, adresu: A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311, Vilnius, tel.: 8 706 62008, el. p.: aaa@aaa.am.lt.

 

Susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais per 10 d.d. nuo šios informacijos paskelbimo dienos galima:  UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, adresu: S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, tel.: (8 5) 278 9595, el. p.: info@rachel.lt arba Aplinkos apsaugos agentūroje, adresu: A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311, Vilnius, tel.: 8 706 62008, el. p.: aaa@aaa.am.lt.

 


 

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS

PIENININKYSTĖS KOMPLEKSO PLĖTROS

RADVILONIŲ G. 7, ALKSNIUPIAI, RADVILIŠKIO R.

POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITA

 

www.rachel.lt/media/PVSV%20ataskaita%2020180518.pdf 


 

 

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS

PIENININKYSTĖS KOMPLEKSO PLĖTROS

RADVILONIŲ G. 7, ALKSNIUPIAI, RADVILIŠKIO R.

poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita

 

Planuojamos ūkinės veiklos  organizatorius: ŽŪB „Draugas“,  Algirdo g. 20, Alksniupiai, LT-82494 Radviliškio r. Tel. +37042249367, kontaktinis asmuo -  Egidijus Tamulis, el. p: zubdraugas@gmail.com

Ataskaitos rengėjas: UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, Vilnius, tel.:(8 5)278 9595, el. p.: info@rachel.lt , kontaktinis asmuo – Ignas Jasinevičius.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta:  Pienininkystės komplekso plėtra, Radvilonių g. 7, Alksniupiai, Radviliškio r.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Pagrindinė veikla - pieninė gyvulininkystė. Esamuose tvartuose šiuo metu laikoma 1436 SG. Pastačius naują 524 vietų tvartą ūkyje planuojama laikyti 1960 SG.

Ataskaita viešai eksponuojama: nuo 2018 m. balandžio 12 d. iki 2018 m. gegužės 2 d. Pakalniškių seniūnijos patalpose, adresu: Jaunimo g. 4, Raudondvario k., Radviliškio r. ir  ataskaitos rengėjo UAB „R.A.C.H.E.L. Consulting“ patalpose, adresu: S. Žukausko g. 33-53, Vilnius. Darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. Ataskaitos el. versiją atsisiųsti galima internetinėje svetainėje - www.rachel.lt.

Viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita vyks: 2018 m. gegužės 2 d. Pakalniškių seniūnijos patalpose, adresu: Jaunimo g. 4, Raudondvario k., Radviliškio r., 17 val.

Iki viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita, susirinkimo pasiūlymus teikti raštu: ataskaitos rengėjui UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, el. p.: lauryna@rachel.lt. 

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas, Adresas: Vilniaus g. 229, Šiauliai, tel.: (8 41) 59 6374, el. p.: siauliai@nvsc.lt.


 

 

 PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS

 

 

NARTEIKIŲ KATILINĖS REKONSTRUKCIJOS

POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS

VIEŠO SUPAŽINDINIMO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

www.rachel.lt/media/susirinkimo%20protokolas.pdf

 


 

 

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS

NARTEIKIŲ KATILINĖS REKONSTRUKCIJOS

DARŽELIO G. 2, NARTEIKIŲ K., PASVALIO R.

POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITA

 

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: AB „Panevėžio energija“, įmonės kodas: 147248313, Senamiesčio g. 113, Panevėžys, tel. (845)501059, el. p.: m.naslenaite@pe.lt, kontaktinis asmuo - Miglė Našlėnaitė.

Ataskaitos rengėjas: UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, Vilnius, tel.:(8 5)278 9595, el. p.: info@rachel.lt , kontaktinis asmuo – Ignas Jasinevičius.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta: Narteikių katilinės rekonstrukcija, Darželio g. 2, Narteikių k., Pasvalio r.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Planuojama įgyvendinti projektą „Pasvalio r. Narteikių gyv. Katilinės biokuru kūrenamo vandens šildymo katilo Nr. 4 keitimas“, kurio metu senas susidėvėjęs šiaudais kūrenamas katilas bus pakeistas nauju, biokuru kūrenamu, tokios pačios galios katilu.

Ataskaita viešai eksponuojama: nuo 2018 m. kovo 8 d. iki 2018 m. kovo 26 d. Joniškėlio apylinkės seniūnijos patalpose, adresu: Vytauto g. 25, Joniškėlis, Pasvalio r. ir ataskaitos rengėjo UAB „R.A.C.H.E.L. Consulting“ patalpose, adresu: S. Žukausko g. 33-53, Vilnius. Darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. Ataskaitos el. versiją atsisiųsti galima internetinėje svetainėje - www.rachel.lt.

Viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita vyks: 2018 m. kovo 26 d. Joniškėlio apylinkės seniūnijos patalpose, adresu: Vytauto g. 25, Joniškėlio m., Pasvalio r., 17 val.

Iki viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita, susirinkimo pasiūlymus teikti raštu: ataskaitos rengėjui UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, el. p.: ignas@rachel.lt.

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas, Adresas: Respublikos g. 13, Panevėžys, tel.: (8 45) 46 10 81, el. p.: panevezys@nvsc.lt.


PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS

NARTEIKIŲ KATILINĖS REKONSTRUKCIJOS

POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITA

www.rachel.lt/media/PVSV_20180411.pdf


 

 

UAB „LINO BALDAI“ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS

BALDŲ SANDĖLIAVIMO IR SURINKIMO CECHO

POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS

VIEŠO SUPAŽINDINIMO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

www.rachel.lt/media/Protokolas(1).pdf


 

Informacija apie PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL ŽŪK ,,Agro Aves group“ planuojamos ūkinės veiklos PAUKŠTIENOS PERDIRBIMO ĮMONĖS LEISTINUMO POVEIKIo APLINKAI POŽIŪRIU

 

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) užsakovas: ŽŪK ,,Agro Aves group“, Vinco Kudirkos g. 22, LT-01113, Vilnius, tel.: 868229114.

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau - PAV) dokumentų rengėjas: UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, tel.: 852789595.

PŪV pavadinimas: paukštienos perdirbimo įmonės įrengimas ir eksploatacija.

PŪV vieta: Žiežmarių m., Žiežmarių sen., Kaišiadorių r. sav.

PŪV aprašymas: Paukštienos perdirbimo įmonėje numatoma vykdyti viščiukų/viščiukų broilerių skerdimą ir paukštienos mėsos ir mėsos produktų gamybą. PŪV metu numatoma įrengti paukščių skerdyklą, paukštienos išpjaustymo padalinį, paukštienos iškaulinimo padalinį, vykdyti mechaniškai atskirtos mėsos gamybą, įrengti šaltuosius sandėlius, skirtus produkcijos laikymui iki produkcijos realizavimo.

Priemonių, numatytų neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti, aprašymas: PŪV susidarantys 2 ir 3 kategorijų ŠGP bus išvežami perdirbti į UAB „Rietavo veterinarijos sanitarija“; PŪV metu susidarysiančios gamybinės nuotekos ir buitinės nuotekos bus valomos nuotekų valymo įrenginiuose iki reikiamų aplinkosauginių reikalavimų ir išleidžiamos į aplinką; Numatyta vykdyti poveikio paviršiniam vandeniui monitoringą ir poveikio požeminiam vandeniui monitoringą.

Pateiktos PAV subjektų išvados: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamentas, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba pritarė PAV programai ir PAV ataskaitai. Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA)  patvirtino PAV programą.

Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: Visuomenė apie parengtą PAV programą ir PAV ataskaitą buvo informuota: Kaišiadorių r. sav. skelbimų lentoje atitinkamai 2016-08-03 ir 2017-04-21; Žiežmarių sen. skelbimų lentoje atitinkamai 2016-08-04 ir 2017-04-24; laikraštyje „Lietuvos žinios“ atitinkamai 2016-08-05 ir 2017-04-25; laikraštyje „Kaišiadorių aidai“ atitinkamai 2016-08-05 ir 2017-04-25;  AAA savo tinklalapyje paskelbė: 2016-08-08  apie parengtą PAV programą, 2016-12-28 apie patvirtintą PAV programą, 2017-09-12 apie gautą PAV ataskaitą; Viešas visuomenės supažindinimas dėl PAV ataskaitos vyko Žiežmarių kultūros centro salėje 2017-05-11 17.10 val.; Atsižvelgiant į visuomenės pastabas/pasiūlymus AAA surengė PAV ataskaitos svarstymą, kuris vyko Žiežmarių kultūros centro salėje 2017-10-11 12 val. PŪV užsakovas atliko poveikio aplinkinėms požeminio vandens vandenvietėms įvertinimą. PAV ataskaitoje pateiktas argumentuotas suinteresuotos visuomenės pasiūlymų/pastabų įvertinimas.

Atsakingos institucijos sprendimo pobūdis, jo priėmimo data: 2018-01-17 raštu Nr.(28.1)-A4-515 AAA priėmė sprendimą, kad PŪV – paukštienos perdirbimo įmonės įrengimas ir eksploatacija Žiežmariuose yra leistina pagal parengtą PAV ataskaitą.

Su sprendimu siejamos sąlygos: Veikla galės būti vykdoma įgyvendinus visas PAV ataskaitoje poveikį aplinkai mažinančias priemones bei neviršijant PAV ataskaitoje nurodytų ir teisės aktuose nustatytų normų; Paukštienos perdirbimo įmonės įrenginius bus galima eksploatuoti tik nustatyta tvarka gavus Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą.

Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant spendimą: PAV ataskaitą nagrinėję ir išvadas pateikę PAV subjektai pritarė PAV ataskaitai ir neprieštaravo dėl PŪV galimybių; Pagal modeliavimo rezultatus numatoma, kad planuojamos paukštienos perdirbimo įmonės išmetamų oro teršalų, kvapų bei triukšmo sklaida neviršys nustatytų ribinių verčių; PŪV įgyvendinimas nesukels reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai bei visuomenės sveikatai.

Susipažinti su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą dėl PŪV leistinumo pasirinktoje vietoje galima: AAA, adresu: A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, Tel.: 870662008. ir UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting” biure, adresu: S. Žukausko g. 33-53, Vilnius, tel.: 852789595, darbo dienomis nuo 8:00 val. iki 17:00 val. (penktadieniais iki 15.45 val.).

 


 

Parengta UAB „Lino BALDAI“ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS

BALDŲ SANDĖLIAVIMO IR SURINKIMO CECHO

poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita

 

Planuojamos ūkinės veiklos  organizatorius: UAB „Lino baldai“, įmonės kodas: 301531779, adresas: P. Lukšio g. 32, LT-06108, Vilnius, tel. +37067453720, el. p.: info@linobaldai.lt, kontaktinis asmuo -  Linas Abukauskas.      

Ataskaitos rengėjas: UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, Vilnius, tel.:(8 5)278 9595, el. p.: info@rachel.lt , kontaktinis asmuo – Ignas Jasinevičius.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta (adresas): Baldų sandėliavimas ir surinkimo cechas,                  Mokyklos g. 13, Bukiškio k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: UAB „Lino balda“  užsiima nestandartinių baldų projektavimu. Baldų surinkimas susideda iš gautų baldinių elementų, fasadinių detalių ir apdirbtų baldinių skydų sugręžimo, surinkimo, supakavimo, sandėliavimo ir sumontavimo kliento patalpose.

Ataskaita viešai eksponuojama: nuo 2018 m. sausio 19 d. iki 2018 m. vasario 6 d. Avižienių seniūnijos patalpose, adresu: Sudervės g. 9, Avižienių k., Vilnius r. ir  ataskaitos rengėjo UAB „R.A.C.H.E.L. Consulting“ patalpose, adresu: S. Žukausko g. 33-53, Vilnius. Darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. Ataskaitos el. versiją atsisiųsti galima internetinėje svetainėje - www.rachel.lt.

Viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita vyks: 2018 m. vasario 6 d. Avižienų seniūnijos patalpose, adresu: Sudervės g. 9, Avižienių k., Vilnius r., 17 val.

Iki viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita, susirinkimo pasiūlymus teikti raštu: ataskaitos rengėjui UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, el.p.: ignas@rachel.lt.

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas, Adresas: Kalvarijų g. 153, Vilnius,  Tel. (8 5) 264 9676, El. p.: vilnius@nvsc.lt.

 


UAB „LINO BALDAI“ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS

BALDŲ SANDĖLIAVIMO IR SURINKIMO CECHO

POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITA

 

www.rachel.lt/media/PVSV_ataskaita_20180222.pdf

 

 


UAB „Novameta“ esamos ūkinės veiklos BALDŲ GAMYBOS, DRAUGYSTĖS G. 15D, KAUNAS,

POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS

VIEŠO SUPAŽINDINIMO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

 www.rachel.lt/media/Protokolas.pdf

 


 

INFORMACIJA APIE AUKŠTOS PRIDĖTINĖS VERTĖS GAMINIŲ GAMYBOS LIEPKALNIO G. 134A, VILNIUS

DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO GALUTINĖS ATRANKOS IŠVADOS

 

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Teltonika“, adresas: Saltoniškių g. 10c, LT-08105, Vilnius, tel. (8 5) 212 7472, el. p.: info@teltonika.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Aukštos pridėtinės vertės gaminių gamyba.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Liepkalnio g. 134A, Vilnius, LT-02121, Vilniaus m. sav.

Persvarstoma atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai: 2017-09-01 raštu Nr.(28.7)-A4-9003 Aplinkos apsaugos agentūra (Agentūra) priėmė išvadą, kad planuojamai ūkinei veiklai (PŪV) poveikio aplinkai vertinimas (PAV) neprivalomas.

Motyvai peržiūrėti atrankos išvadą: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras kreipėsi į Agentūra prašydamas persvarstyti PAV atrankos išvadą, kadangi pateikta klaidinga informacija apie atstumus nuo PŪV teritorijos iki artimiausių gyvenamųjų namų; nepateikta informacija apie numatomus naudoti oro valymo filtrus; nepateikta informacija apie PŪV numatomą nustatyti sanitarinės apsaugos zoną (SAZ); nepateikta informacija apie numatomus PŪV skleidžiamo triukšmo dydžius.

Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą: PŪV technologinių procesų metu kvapų ir oro teršalų išmetimo į aplinką nebus, kadangi visur kur galimi teršalų išsiskyrimai, numatomi vietiniai oro nusiurbimai, garų nutraukimo spintos, sugaunant teršalus į filtrus. Siekiant nustatyti SAZ bus atliekamas PŪV poveikio visuomenės sveikatai vertinimas. Apskaičiuoti PŪV triukšmo rodikliai ties sklypo ribomis neviršija Lietuvos higienos nustatytų normų. PŪV neprieštarauja Vilniaus miesto bendrojo plano sprendiniams.

Priimta galutinė atrankos išvada: 2017-12-07 raštu Nr. (28.7)-A4-12672 Agentūra priėmė galutinę atrankos išvadą, kad PŪV poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

 


 

Parengta UAB „Novameta“ esamos ūkinės veiklos BALDŲ GAMYBOS, DRAUGYSTĖS G. 15D, KAUNAS,

poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita

 

 

Esamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Novameta“, įmonės kodas: 235886490, adresas: Draugystės g. 15D, Kaunas, tel.: + 370 37302330,  el.p.: novameta@novameta.lt, kontaktinis asmuo – Kornelija Ocinauskaitė.
Ataskaitos rengėjas: UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, Vilnius, tel.:(8 5)278 9595,  el. p.: info@rachel.lt, kontaktinis asmuo – Ignas Jasinevičius.
Esamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta (adresas): Baldų gamyba, Draugystės g. 15D, Kaunas.
Trumpas esamos ūkinės veiklos aprašymas: Įmonė gamina nerūdijančio plieno įrangą virtuvėms. Pagrindinė produkcijos dalis skirta profesionalioms virtuvėms, maisto prekių parduotuvėms ir prekybiniams tinklams.
Ataskaita viešai eksponuojama: nuo 2017 m. gruodžio  5 d. iki 2017 m. gruodžio 20 d. Petrašiūnų seniūnijos patalpose, adresu: Adresas: R. Kalantos g. 57, Kaunas ir  ataskaitos rengėjo UAB „R.A.C.H.E.L. Consulting“ patalpose, adresu: S. Žukausko g. 33-53, Vilnius. Darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. Ataskaitos el. versiją atsisiųsti galima internetinėje svetainėje - www.rachel.lt

Viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita vyks: 2017 m. gruodžio 20 d., Petrašiūnų seniūnijos patalpose adresu: Adresas: R. Kalantos g. 57, Kaunas, 17 val.
Iki viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita, susirinkimo pasiūlymus teikti raštu: ataskaitos rengėjui UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting“, S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, el.p.: ignas@rachel.lt.
Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, Adresas: K. Petrausko 24, KaunasTel. (37) 331683, El. p. kaunas@nvsc.lt.

 

 


UAB „Novameta“ esamos ūkinės veiklos BALDŲ GAMYBOS, DRAUGYSTĖS G. 15D, KAUNAS,

poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita

 

www.rachel.lt/media/PVSV_ataskaita_20180313.pdf

 


 

P. POŠIŪNO ŪKIO PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS

NEPAVOJINGŲ ATLIEKŲ TVARKYMO

poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos

VIEŠO SUPAŽINDINIMO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

www.rachel.lt/media/Protokolas_P_Po%EF%BF%BDi_no__kio.pdf


 AŠTRIOSIOS KIRSNOS K., BŪDVIEČIO SEN., LAZDIJŲ R. SAV. ESANČIO PIENININKYSTĖS KOMPLEKSO PLĖTROS

POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS

VIEŠO SUPAŽINDINIMO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

www.rachel.lt/media/Naglio%20Narausko%20PVSV%20Susirinkimo%20protokolas.pdf


 

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS
AUKŠTOS PRIDĖTINĖS VERTĖS GAMINIŲ GAMYBOS, LIEPKALNIO G. 134A, VILNIUS

poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos

viešo supažindinimo susirinkimo PROTOKOLAS

 www.rachel.lt/media/Teltonika%20PVSV%20ataskaitos%20vie%EF%BF%BDinimo%20protokolas.pdf


 PARENGTA P. POŠIŪNO ŪKIO PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS
NEPAVOJINGŲ ATLIEKŲ TVARKYMO
POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITA


Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: P. Pošiūno ūkis, adresas: Švenčionių r. sav., Cirkliškio sen., Modžiūnų k., LT-18119, tel. +370 682 26058, el. p.: posiunoukis@gmail.com, kontaktinis asmuo - Petras Pošiūnas.
Ataskaitos rengėjas: UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, Vilnius, tel.:(8 5)278 9595, el. p.: info@rachel.lt , kontaktinis asmuo – Ignas Jasinevičius.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta (adresas): Nepavojingų atliekų tvarkymas, Švenčionių r. sav., Cirkliškio sen., Modžiūnų k.
Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Planuojamos ūkinės veiklos metu numatoma tvarkyti nepavojingąsias statybines atliekas. Nepavojingosios statybinės atliekos bus surenkamos iš juridinių ir (arba) fizinių asmenų.
Ataskaita viešai eksponuojama: nuo 2017 m. lapkričio 3 d. iki 2017 m. lapkričio 20 d. Cirkliškio seniūnijos patalpose, adresu: Liepų al. 1, Cirkliškio k., Švenčionių r. ir ataskaitos rengėjo UAB „R.A.C.H.E.L. Consulting“ patalpose, adresu: S. Žukausko g. 33-53, Vilnius. Darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. Ataskaitos el. versiją atsisiųsti galima internetinėje svetainėje - www.rachel.lt.
Viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita vyks: 2017 m. lapkričio 20 d. Cirkliškio seniūnijos patalpose, adresu: Liepų al. 1, Cirkliškio k., Švenčionių r., 17 val.
Iki viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita, susirinkimo pasiūlymus teikti raštu: ataskaitos rengėjui UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, el.p.: info@rachel.lt.
Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas, Adresas: Kalvarijų g. 153, Vilnius, Tel. (8 5) 264 9676, El. p.: vilnius@nvsc.lt.

 


 P. POŠIŪNO ŪKIO PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS
NEPAVOJINGŲ ATLIEKŲ TVARKYMO
POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITA

www.rachel.lt/media/PVSV_ataskaita_20180302.pdf

 


PARENGTA PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS
AUKŠTOS PRIDĖTINĖS VERTĖS GAMINIŲ GAMYBOS, LIEPKALNIO G. 134A, VILNIUS
POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITA


Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Teltonika“, įmonės kodas: 124429895, adresas: Saltoniškių g. 10c, LT-08105, Vilnius, tel. (8 5) 212 7472, el. p.: info@teltonika.lt, kontaktinis asmuo - Antanas Šegžda.
Ataskaitos rengėjas: UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, Vilnius, tel.:(8 5)278 9595, el. p.: info@rachel.lt , kontaktinis asmuo – Ignas Jasinevičius.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta (adresas): Aukštos pridėtinės vertės gaminių gamyba, Liepkalnio g. 134A, Vilnius.
Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: UAB ,,Teltonika“ statomame naujame gamybos padalinio pastate bus gaminami aukštos pridėtinės vertės gaminiai, kurie veikdami naudoja korinio GSM ryšio 2G, 3G, 4G bei palydovines GPS, GALILEO, GLONASS technologijas.
Ataskaita viešai eksponuojama: nuo 2017 m. spalio 20 d. iki 2017 m. lapkričio 7 d. Rasų seniūnijos patalpose, adresu: Žemaitijos g. 9, Vilnius ir ataskaitos rengėjo UAB „R.A.C.H.E.L. Consulting“ patalpose, adresu: S. Žukausko g. 33-53, Vilnius. Darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. Ataskaitos el. versiją atsisiųsti galima internetinėje svetainėje - www.rachel.lt.
Viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita vyks: 2017 m. lapkričio 7 d. Rasų seniūnijos patalpose, adresu: Žemaitijos g. 9, Vilnius, 17 val.
Iki viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita, susirinkimo pasiūlymus teikti raštu: ataskaitos rengėjui UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, el.p.: ignas@rachel.lt.
Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas, Adresas: Kalvarijų g. 153, Vilnius, Tel. (8 5) 264 9676, El. p.: vilnius@nvsc.lt.

 


PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS
AUKŠTOS PRIDĖTINĖS VERTĖS GAMINIŲ GAMYBOS, LIEPKALNIO G. 134A, VILNIUS
POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITA

www.rachel.lt/media/PVSV_ataskaita_20171122.pdf

 


PARENGTA AŠTRIOSIOS KIRSNOS K., BŪDVIEČIO SEN., LAZDIJŲ R. SAV. ESANČIO PIENININKYSTĖS KOMPLEKSO PLĖTROS
POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITA


Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: Ūkininkas Naglis Narauskas, ūkio kodas: 1387762, adresas: Žvejų g. 11, Aštriosios Kirsnos k., Būdviečio sen., Lazdijų r. sav., tel.: +370 652 56202, el.p.: andrius@dvaroukis.lt., kontaktinis asmuo – Andrius Gurklys.
Ataskaitos rengėjas: UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, Vilnius, tel.:(8 5)278 9595, el. p.: info@rachel.lt, kontaktinis asmuo – Ignas Jasinevičius.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta (adresas): Pienininkystės kompleksas, Aštriosios Kirsnos k., Būdviečio sen., Lazdijų r. sav.
Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Planuojamas pienininkystės komplekso plėtimasis - trečio rezervuaro statyba, dviejų tvartų rekonstrukcija ir prieauglio tvarto statyba, kuriame bus auginami pieniniai galvijai.
Ataskaita viešai eksponuojama: nuo 2017 m. spalio 19 d. iki 2017 m. lapkričio 6 d. Būdviečių seniūnijos patalpose, adresu: Dzūkų g. 2, Dzūkų k. Būdviečio sen., Lazdijų r. sav. ir ataskaitos rengėjo UAB „R.A.C.H.E.L. Consulting“ patalpose, adresu: S. Žukausko g. 33-53, Vilnius. Darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. Ataskaitos el. versiją atsisiųsti galima internetinėje svetainėje - www.rachel.lt.
Viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita vyks: 2017 m. lapkričio 6 d. Būdviečių seniūnijos patalpose adresu Dzūkų g. 2, Dzūkų k. Būdviečio sen., Lazdijų r. sav., 17 val.
Iki viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita, susirinkimo pasiūlymus teikti raštu: ataskaitos rengėjui UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting“, S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, el.p.: ignas@rachel.lt.
Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Alytaus departamentas, Adresas: Savanorių g. 4, Alytus, Tel.: (8 315) 51 182, el. p.: alytus@nvsc.lt.

 


 AŠTRIOSIOS KIRSNOS K., BŪDVIEČIO SEN., LAZDIJŲ R. SAV. ESANČIO PIENININKYSTĖS KOMPLEKSO PLĖTROS
POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITA

www.rachel.lt/media/PVSV%20ataskaita_20180319.pdf

 


INFORMACIJA apie aukštos pridėtinės vertės gaminių gamybos liepkalnio g. 134a, vilnius

dėl poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvada

 

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Teltonika“, adresas: Saltoniškių g. 10c, LT-08105, Vilnius, tel. (8 5) 212 7472, el. p.: info@teltonika.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Aukštos pridėtinės vertės gaminių gamyba.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Liepkalnio g. 134A, Vilnius, LT-02121, Vilniaus m. sav.

Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai: 2017-09-01 raštu Nr.(28.7)-A4-9003 Aplinkos apsaugos agentūra priėmė išvadą, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

 Susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą per 10 d.d. nuo šios informacijos paskelbimo dienos galima: UAB ,,Teltonika“, adresas Saltoniškiųg. 10c, LT-08105, Vilnius. Kontaktins asmuo – Antanas Šegžda, tel.: (8 5) 212 7472, el. p.: info@teltonika.lt.

Pateikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą per 20 d.d. nuo šios informacijos paskelbimo dienos galima:  Aplinkos apsaugos agentūrai, adresu: A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311, Vilnius, tel.: 8 706 62008, el. p.: aaa@aaa.am.lt

Susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais per 10 d.d. nuo šios informacijos paskelbimo dienos galima:  UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, adresu: S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, tel.: (8 5) 278 9595, el. p.: info@rachel.lt arba Aplinkos apsaugos agentūroje, adresu: A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311, Vilnius, tel.: 8 706 62008, el. p.: aaa@aaa.am.lt. 

 

 


UAB "Raseinių žuvininkystė" PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS

  Biodujų jėgainės, Žuvies perdirbimo cecho statybos

poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos

viešo supažindinimo susirinkimo PROTOKOLAS

 

 www.rachel.lt/media/UAB%20Raseiniu%20zuvininkyste%20susirinkimo%20protokolas.pdf


ParengTa  PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS 

biodujų jėgainės, Žuvies perdirbimo cecho statyba

poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita

 

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius – UAB „Raseinių žuvininkystė“, Gabšių km., Raseinių sen., Raseinių r. sav. LT-60192. Tel.: +370 428 70376, Mob.: 8 698 73839 vadovas Česlovas Kenstavičius, el. paštas: info@raseiniukarpis.lt.
Ataskaitos rengėjas – UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, įm. kodas 126381591, S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, aplinkosaugos viešojo administravimo specialistas Ignas Jasinevičius, tel.:(8 5)278 9595, faks.:(8 5)2778195, el. paštas: ignas@rachel.lt
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta (adresas) – Biodujų jėgainės, žuvies perdirbimo cecho statyba, Gabšių km., Raseinių sen., Raseinių r. sav.
Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas – Įmonė planuoja ūkinės veiklos plėtrą – įrengti žuvų perdirbimo cechą ir pastatyti biodujų jėgainę, kuri energijai gaminti naudos biodujas, išgautas iš įmonėje UAB „Raseinių žuvininkystė“ susidarančių žuvų atliekų, pagaminto siloso ir pašarų likučių. Žolės silosas bus surenkamas nušienaujant pylimus aplink tvenkinius bei 40 ha teritoriją. Visos žuvų apdorojimo metu susidariusios atliekos bus sunaudojamos biodujų jėgainėje, biodujų jėgainėje susidaręs substratas bus išvežamas į lagūną, ten laikomas, o vėliau naudojamas kaip trąša tvenkiniuose bei laukuose. Bus sunaudojama įmonės reikmėms.
Projektuojamojoje jėgainėje per metus numatoma pagaminti apie 650 tūkst. m3 biodujų. Iš jų didžiausią biodujų kiekį (apie 55 %) numatoma išgauti iš žuvies atliekų biomasės – 357,5 tūkst. m3 per metus ir 292,5 tūkst. m3 iš daugiamečių žolės siloso bei pašarų atliekų biomasės.
Atlikus aplinkos oro taršos, kvapų bei triukšmo modeliavimus leistinų ribinių verčių viršijimų ties siūloma sanitarinės apsaugos zonos riba (tapatinama su sklypų ribomis) bei už jos ribų nenustatyta.
Ataskaita viešai eksponuojama nuo 2017 m. rugpjūčio 14 d. iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. (imtinai) Raseinių seniūnijos patalpose (Maironio g. 38, Raseinių m., Raseinių sen., Raseinių r. sav., LT-60151) ir ataskaitos rengėjo patalpose (S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius) darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. Taip pat, ataskaitos el. versija atsisiųsti galima ataskaitos rengėjo internetinėje svetainėje - www.rachel.lt.
Viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita vyks 2017 m. rugpjūčio 31 d. Raseinių seniūnijos patalpose (adresu Maironio g. 38, Raseinių m., LT-60151 Raseinių r. sav.) 17 val.
Iki viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita, susirinkimo pasiūlymus teikti raštu, elektroniniu paštu UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting” (S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, tel.:(8 5)278 9595, el.paštas: ignas@rachel.lt).
Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija - Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, K. Petrausko 24, Kaunas, LT-44156, Tel. (37) 331683, el. paštas: kaunas@nvsc.lt.


 

UAB "Raseinių žuvininkystė" Planuojamos ūkinės veiklos

biodujų jėgainės, Žuvies perdirbimo cecho statybos

poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita

www.rachel.lt/media/PVSV_20180228.pdf

 


ŽŪK ,,AGROAVES GROUP“ PLANUOJAMOS  ŪKINĖS VEIKLOS

PAUKŠTIENOS PERDIRBIMO ĮMONĖ

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA

 

Ataskaitos viešo supažindinimo susirinkimo PROTOKOLAS

 

     www.rachel.lt/media/Protokolas_Paukstienos%20perdirbimo%20imone_ZUK%20AgroAves%20group.pdf

 


 

UAB ,,Agrovera“ planuojamos ūkinės veiklos paukštyno Pakalniškių k., Girkalnio sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

 

www.rachel.lt/media/PAV%20ataskaita_20170425_Subjektams_UAB%20Agrovera_1%20dalis.pdf

www.rachel.lt/media/PAV%20ataskaita_20170425_Subjektams_UAB%20Agrovera_2%20dalis.pdf

 


 

 

ŽŪK ,,AgroAves group“ planuojamos ūkinės veiklos

 PAUKŠTIENOS PERDIRBIMO ĮMONĖ poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

 

www.rachel.lt/media/PAV%20ataskaita_ZUK%20AgroAves%20Group_20180103_1%20dalis.pdf

 

www.rachel.lt/media/PAV%20ataskaita_ZUK%20AgroAves%20Group_20180103_2_dalis.pdf

 


 

 

UAB ,,AGROVERA“ PLANUOJAMOS  ŪKINĖS VEIKLOS PAUKŠTYNO

 

  POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO  Ataskaitos viešo supažindinimo susirinkimo PROTOKOLAS

 

 www.rachel.lt/media/Protokolas_UAB%20Agrovera_Pakalniskiai_paukstynas.pdf

 

 


 


 Informacija apie parengtą UAB ,,Agrovera“ planuojamos ūkinės veiklos paukštyno Pakalniškių k., Girkalnio sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir viešą supažindinimą

 

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – UAB ,,Agrovera“, įm. k.: 302695322, Asavos g. 5, LT-02203, Vilnius, tel.: 868689499, vadovas Darius Jagminas, el. p.: uabagrovera@gmail.com

Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas – UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, tel.: (8 5) 278 9595, faks.: (8 5) 2778195, el. p.: info@rachel.lt, administratorė Lina Tamoliūnaitė.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – paukštynas (viščiukų/broilerių auginimas ir realizavimas).

Planuojamos ūkinės veiklos vieta – žemės sklypas (kad. Nr.7213/0006:2 Girkalnio k.v.) Pakalniškių k., Girkalnio sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas – Raseinių rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyrius. Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje: Aplinkos apsaugos agentūra.

Išsamiau susipažinti su PAV ataskaita galima – UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, tel.: (8 5) 278 9595, faks.: (8 5) 2778195, el. p.: info@rachel.lt, PAV dokumentų rengėjo internetinėje svetainėje adresu http://www.rachel.lt bei Girkalnio seniūnijos patalpose (Šėtupio g. 40, Girkalnio mstl., LT-60313, Raseinių r. sav.) darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. nuo 2017 m. kovo 24 d. iki 2017 m. balandžio 10 d. imtinai.

Viešas susirinkimas įvyks: 2017 m. balandžio 10 d. 17.10 val. Girkalnio seniūnijos salėje, adresu Šėtupio g. 40, Girkalnio mstl., LT-60313, Raseinių r. sav.

Pasiūlymai dėl PAV ataskaitos teikiami – PAV dokumentų rengėjui UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting” raštu (paštu, faksu arba el. paštu) S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, tel.: (8 5) 278 9595, faks.: (8 5) 2778195, el. p.: info@rachel.lt. Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai. Pasiūlymai gali būti teikiami darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. iki 2017 m. balandžio 10 d. imtinai.

 


 

 

Informacija apie parengtą ŽŪK ,,Agro Aves group" planuojamos ūkinės veiklos

PAUKŠTIENOS PERDIRBIMO ĮMONĖ

poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir viešą supažindinimą

 

 

 

 

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – ŽŪK ,,AGROAVES GROUP“, įm. k.: 302773568, Vinco Kudirkos g. 22, LT-01113, Vilnius, tel.: 868617813, direktoriaus pavaduotojas Henrikas Ragauskas, el. p.: agroavesgroup.slh@gmail.com. 

 

Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas – UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, tel.: (8 5) 278 9595, faks.: (8 5) 2778195, el. p.: info@rachel.lt, administratorė Lina Tamoliūnaitė.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – paukštienos perdirbimo įmonė.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta – žemės sklypas (kad. Nr.4972/0022:26 Žiežmarių m.k.v.) Žiežmarių m., Žiežmarių sen., Kaišiadorių r. sav.

 

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyrius. Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje: Aplinkos apsaugos agentūra. 

 

Išsamiau susipažinti su PAV ataskaita galima – UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, tel.: (8 5) 278 9595, faks.: (8 5) 2778195, el. p.: info@rachel.lt, PAV dokumentų rengėjo internetinėje svetainėje adresu http://www.rachel.lt bei Žiežmarių seniūnijos patalpose (Žaslių g.62, Žiežmariai, LT-56235 Kaišiadorių r. sav.) darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. nuo 2017 m. balandžio 25 d. iki 2017 m. gegužės 11 d. imtinai.

Viešas susirinkimas įvyks: 2017 m. gegužės 11 d. 17.10 val. Žiežmarių kultūros centro salėje, adresu Vytauto g. 13, 56237, Žiežmariai, Kaišiadorių r. sav.

Pasiūlymai dėl PAV ataskaitos teikiami – PAV dokumentų rengėjui UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting” raštu (paštu, faksu arba el. paštu) S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, tel.: (8 5) 278 9595, faks.: (8 5) 2778195, el. p.: info@rachel.lt. Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai. Pasiūlymai gali būti teikiami darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. iki 2017 m. gegužės 11 d. imtinai.

 
 

Informacija apie parengtą UAB ,,Agrovera“ planuojamos ūkinės veiklos PAUKŠTYNO poveikio aplinkai vertinimo programą

 

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – UAB ,,Agrovera“, įm. k.: 302695322, Asavos g. 5, LT-02203, Vilnius, tel.: 868689499, vadovas Darius Jagminas, el. p.: uabagrovera@gmail.com

Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas – UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, įm. k.:126381591, S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, tel.: (8 5) 278 9595, faks.: (8 5) 2778195, el. p.: info@rachel.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – paukštynas (viščiukų/broilerių auginimas ir realizavimas).

Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Pakalniškių k., Girkalnio sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr.

 

 

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas – Raseinių rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyrius. Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje: Aplinkos apsaugos agentūra. 

 

Išsamiau susipažinti su planuojamos ūkinės veiklos PAV programa galima – UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, tel.: (8 5) 278 9595, faks.: (8 5) 2778195, el. p.: info@rachel.lt, PAV dokumentų rengėjo internetinėje svetainėje adresu http://www.rachel.lt bei Girkalnio seniūnijos patalpose (Šėtupio g. 40, Girkalnio mstl., LT-60313, Raseinių r. sav.) darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. iki 2016 m. birželio 9 d. imtinai.

Pasiūlymai teikiami – PAV dokumentų rengėjui UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting” raštu (paštu, faksu arba el. paštu) S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, tel.: (8 5) 278 9595, faks.: (8 5) 2778195, el. p.: info@rachel.lt arba planuojamos ūkinės veiklos užsakovui raštu (paštu arba el. paštu) UAB ,,Agrovera“, įm. k.: 302695322, Asavos g. 5, LT-02203, Vilnius, tel.: 868689499, vadovas Darius Jagminas, el. p.:uabagrovera@gmail.com. Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai. Pasiūlymai gali būti teikiami darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. iki 2016 m. birželio 9 d. imtinai.
 


 

Copyright © 2003-2018 by RACHEL all rights reserved. Sprendimas: www.nerijus.info