LT EN

Biuras savo konsultacinę veiklą vykdo šiomis pagrindinėmis kryptimis: 

 • Vietinių ir tarptautinių aplinkos sveikatos projektų valdymas;
 • Poveikio aplinkai vertinimas;
 • Laboratoriniai, lauko tyrimai;
 • Kokybės užtikrinimo strategijų modeliavimas bei įgyvendinimas;
 • Kvalifikuota eksperto pagalba teisminio proceso metu;
 • Rizikos vertinimo strategijos bei konsultacijos siekiant pašalinti rizikos faktorius;
 • Aplinkos poveikio žmogaus sveikatai veiksnių vertinimas;
 • Įstatymų ruošimas/ konsultacijos nuosekliam politikos vystymui;
 • Aplinkos/ visuomenės sveikatos kvalifikacijos tobulinimo kursų ruošimas bei organizavimas;
 • Konsultacijos cheminių atliekų šalinimo, perdirbimo ir valdymo srityje.
 • Aplinkos sveikatos įgyvendinimo strategijų modeliavimas valstybinėms institucijoms;
 • Rengiame ir organizuojame mokymus aplinkos sveikatos srityje.

Vietinių ir tarptautinių aplinkos sveikatos projektų valdymas

UAB “R.A.C.H.E.L. Consulting” kolektyvas turi patirties vertinant poreikius, iškilus bet kokiam sunkumui ieškant galinčių padėti tarpininkų, formuojant pastovų finansavimą, pritraukiant ir sekmingai įgyvendinant stambius milijoninius $/€ aplinkos/visuomenės sveikatos projektus.

Poveikio aplinkai vertinimas; Laboratoriniai, lauko tyrimai

UAB "R.A.C.H.E.L. Consulting" turi ilgametę patirtį modeliuojant ir įgyvendinant aplinkos/visuomenės sveikatos vertinimo sistemą. Į vidaus, lauko bei laboratorinius tyrimus įeina: aplinkos oro stebėjimas, mobilių bei stacionarių šaltinių stebėjimas, triukšmo amplitudės bei dažnio charakteristika, atliekų ir veikliųjų medžiagų cheminė ir biologinė charakterizacija, radiacijos tyrimai, gruntinio ir paviršinio vandens analizės ir kitų esminių šaltinių analizė.

Visi tyrimai ir analizės, nesvarbu, atliekami lauke ar laboratorijoje, yra atliekami remiantis ISO, GLP ir kt. standartais.

Rizikos vertinimo strategijos bei konsultacijos siekiant pašalinti rizikos faktorius

UAB "R.A.C.H.E.L. Consulting" turi didelės patirties kuriant Rizikos vertinimo bei valdymo strategijas. Naudodamiesi savo tyrimų duomenimis arba kitų suteiktais duomenimis, galime įvertinti riziką pagal priimtas nuostatas, ir rasti tinkamiausią sprendimą ar strategiją rizikos pašalinimui arba jos sumažinimui iki leidžiamo nustatyto lygio. UAB "R.A.C.H.E.L. Consulting" ekspertai reikalui esant gali liudyti arba atsovauti klientą teisminiuose procesuose.

UAB "R.A.C.H.E.L. Consulting" rizikos valdymo konsultacinės paslaugos yra teikiamos kompanijų atstovams, suinteresuotiems bet kokios rizikos vertinimu, būtinu pradedant kurti ar plėsti verslą, steigiant naujus pastatus.

Atliekama rizikos valdymo ekspertizė gali būti panaudota sudarant sąlygas tam tikrai veiklai arba specifinių produktų autorizacijai, skirtų ribotam naudojimui.

Aplinkos/visuomenės sveikatos kvalifikacijos tobulinimo kursų ruošimas bei organizavimas

Keičiantis politikai ir kylant reikalavimams, žinių perdavimas tiems, kam labiausiai to reikia, reikalauja organizuotos ir talentingos mokymo įstaigos. UAB "R.A.C.H.E.L. Consulting" turi didelės patirties ruošiant mokymo programas, medžiagą bei žinių patikrinimo testus. Taip pat mūsų įmonės darbuotojai detaliai susipažinę su mokymo sesijų organizavimu, turi patirties ruošiant savaitės laiko mokymo sesijas iki 100 žmonių ir grupinio darbo sesijas mažesnėms žmonių grupėms. UAB "R.A.C.H.E.L. Consulting" kolektyvas ruošia mokymo žinynus, scenarijus video mokymams.

Konsultacijos cheminių atliekų šalinimo, perdirbimo ir valdymo srityje

UAB "R.A.C.H.E.L. Consulting" turi tiesioginės patirties ir gali padėti sukurti cheminių ir biologinių atliekų šalinimo programas pagal Europos sąjungos standartus. Įmonėje dirbantys žmonės yra išplėtoję nacionalines, regionines arba pavienių kompanijų programas dėl cheminių atliekų šalinimo, pavojingų atliekų rinkimo, nebetinkamų naudoti pesticidų, biocidų rinkimo bei šalinimo, cheminių medžiagų laikymo konteinerių rinkimo ir perdirbimo. UAB "R.A.C.H.E.L. Consulting" yra ištyrusi ir patarusi kompanijoms dėl atliekų šalinimo bei atliekų mažinimo, išlaikant ekologinę pusiausvyrą, programų. UAB "R.A.C.H.E.L. Consulting" specializuojasi saugaus sudėtinių biologinių (augalinių bei gyvulinių) atliekų šalinime.

 

Copyright © 2003-2018 by RACHEL all rights reserved. Sprendimas: www.nerijus.info