LT EN

UAB RACHEL CONSULTING teikia paslaugas:

 • Medžiagų, kurios turi būti  užregistruotos vėlyvai pirminei registracija, indentifikavimas Užsakovo produkcijoje (užsakovas pateikia produkcijos sudedamasias dalis). Sudedamųjų medžiagų eiliškumo ir terminų nustatymas pagrindinei registracijai.
 • Medžiagų analizė apie informacijos pilnumą, reikalingą dosje užpildymui, užsakovo gaminamosiose medžiagose (importas – eksportas) pagal REACH reglamentą.
 • Galime pagal pateiktą sąrašą nustatyti, Jūsų gaminamų arba importuojamų medžiagų, kurios patenka į REACH reglamentą ir kurias reikia užregistruoti.
 • Analizuojame turimą informaciją apie Užsakovo pateiktą medžiagą.
 • Galime surinkti informaciją, reikalinga registracijos dosje užpildymui.
 • Surenkame ir išanalizuojame informaciją apie medžiagos tyrimų rezultatus, tam kad išvengti laboratorinių tyrimų ir sumažinti registracijos kaštus.
 • Atliekame chemines saugos vertinimą ir parengiame cheminės saugos ataskaitą.
 • Jeigu Užsakovo naudojamos cheminės medžiagos patenka į Autorizuojamų medžiagų sąrašą, galime pateikti paraišką autorizacijai gauti.
 • Atliekame cheminės medžiagos ekonominę ir socialinę analizę (reikalinga autorizacijos suteikimui).
 • Darome rinkos tyrimus Užsakovo gaminamoms arba importuojamoms medžiagoms, bet kurioje ES šalyje.
 • Atliekame pilną arba dalinį (išvada ar teisinga linkme einama) surinktos informacijos, reikalingos dosje užpildymui AUDITĄ. 

 

Copyright © 2003-2018 by RACHEL all rights reserved. Sprendimas: www.nerijus.info