LT EN

UAB “R.A.C.H.E.L. Consulting” – teikia valstybės ir savivaldos institucijoms bei pramonės įmonėms Lietuvos Respublikoje ir užsienyje aplinkos veiksnių poveikio visuomenės sveikatai vertinimo, visuomenės sveikatos programų rengimo ir įgyvendinimo bei kitas šios srities konsultacines paslaugas, vadovaudamasis Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijomis, Europos komisijos bei Lietuvos Respublikos teisės aktais, taikydamas tarptautiniu mastu pripažintomis vadybos bei visuomenės sveikatos problemų sprendimo metodikomis. LR Sveikatos apsaugos ministerija išdavė biurui licenciją, leidžiančią vykdyti aplinkos veiksnių poveikio visuomenės sveikatai vertinimą. Čia dirba kvalifikuoti Lietuvos ir užsienio ekspertai, projektų rengimo ir įgyvendinimo valdymo patirties įgiję Rytų bei Vakarų Europos šalyse, Azijoje ir Šiaurės Amerikoje. Mūsų ekspertų parengtos projektų paraiškos buvo gerai įvertintos, pateikti projektai buvo finansuojami iš Europos Sąjungos PHARE Pereinamojo laikotarpio ir kitų programų, ES investicinių ir kitų tarptautinių fondų.

Viena iš savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos sričių – įrodymais pagrįstų visuomenės sveikatos programų įgyvendinimas savivaldybėje. Pasinaudokite mūsų sukaupta patirtimi ir teikiamomis paslaugomis:

– planuojant ir vykdant visuomenės sveikatą lemiančių veiksnių ir visuomenės sveikatos būklės stebėseną (monitoringą) savivaldybėje;

– rengiant savivaldybėje įgyvendinamų visuomenės sveikatos projektų pasiūlymus finansavimui gauti iš Lietuvos ir tarptautinių fondų;

– įgyvendinant visuomenės sveikatos projektus savivaldybėje;

– vertinant įgyvendinamų visuomenės sveikatos projektų poveikį bei jų efektyvumą;

– organizuojant ir atliekant ūkinės veiklos poveikio sveikatai vertinimą;

– įvertinant visuomenės sveikatos būklę savivaldybėje, nustatant sveikatinimo veiklos prioritetus, rengiant visuomenės sveikatos biuro veiklos planus.

UAB “R.A.C.H.E.L. Consulting” specialistai padės Jums surasti projekto įgyvendinimo partnerius Lietuvoje ir užsienyje, patars pasirenkant įvairius tarptautinius ar vietos finansavimo šaltinius, padės rengiant projekto paraiškas bei užtikrins tinkamą projekto įgyvendinimą, valdymą, dokumentacijos tvarkymą, ekspertų konsultacijas bei ataskaitų rengimą.

 

Copyright © 2003-2018 by RACHEL all rights reserved. Sprendimas: www.nerijus.info